Sosiaalipalvelujen palveluohjaus

Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille muuramelaisille.

Vuoden 2019 alusta alkaen palveluohjaajat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta palveluohjaus@muurame.fi, yhteydenoton jälkeen on mahdollista saada aika tai keskustella asiasta puhelimitse. Sähköpostia seuraa lapsiperheiden, aikuispalveluiden ja vammaispalveluiden palveluohjaajat.

Palveluohjaaja selvittelee palvelutarvetta ja avustaa palveluiden hakemisessa ja arjen pulmien ratkomisessa yhdessä asiakkaan kanssa. Asiat voivat olla asumiseen, kuntoutukseen tai äkilliseen elämänkriisiin liittyviä asioita tai talouteen, palveluihin ja etuuksiin liittyvää ohjausta.

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemiseen ja lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on erilliset lomakkeet sivulla Sosiaalitoimen lomakkeet.