Sosiaalipalvelut

MUURAMEN SOSIAALITOIMISTO

Palvelemme tällä hetkellä puhelimitse ja sähköpostitse. Kiireelliset, tapaamista edellyttävät asiat hoidetaan ajanvarauksella.

Kelan asiointipiste on suljettu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Asioi helposti verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi
Palvelunumerot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/soita-kelaan
Mikäli et käytä verkkoasiointia, kannattaa hakemus ja liitteet lähettää Kelaan postitse. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Kelan verkkosivuilta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit soittaa Kelan puhelinpalveluun. 

Rauhallisella, ohjeiden mukaisella toiminnalla suojellaan kuntalaisten hyvinvointia.

Kunnanvirasto, Virastotie 8, aukioloajat ja ajanvaraus:            
ma–pe   klo 9–15 p. 014 659 957 - huom, työntekijöiden puhelinajat myös normaalisti ks. tarkemmin alempana

Sosiaalitoimiston puhelinajat toimivat normaalisti

Sosiaalitoimiston info, Kirsi-Leena Salonen, p.  014 659 957, 040 705 5179
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen, p.  014 659 756    
Sihteeri Eija Matilainen, p. 014 659 741

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön perusajatuksena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa lasten ja aikuisten elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun tuella.

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13

Vs.sosiaalityöntekijä Joni Koskinen, p. 014 659 692
Lapsiperhe palveluohjaaja Krista Lehesvuori p. 014- 659 550, 050-302 6358

Lastensuojelun sosiaalityö

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13
         
Sosiaalityöntekijä Marja Viljamaa, p. 014 659 688
Sosiaalityöntekijä Mervi Ristaniemi, p. 014 659 691

Perheoikeudelliset palvelut

Puhelinaika ma ja ke klo 9-10

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Marjo Asp-Vauhkala p. 014 659 690 


Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13 

Sosiaalityöntekijä Katriina Hautala p. 014 659 614                                                       

Aktivointi ja työllistäminen

Aktivoinnin ja työllistämistoiminta tukee vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia työttömiä. Palveluohjaajat tukevat työttömiä löytämään heille sopia työllistämistä edistäviä polkuja. Työllistymistä tuetaan mm. palkkatuella, kuntouttavan työtoiminnan ja TE-palveluiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Työllistämiseen osallistuu myös kunnan eri toimialat.

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13 

Palveluohjaaja Satu Huhtakangas, 014 659 625, 050 401 5820
Palveluohjaaja Kaisa Virmavirta 014 659 590, 050 341 7559 (Neeariina Luukaksen vanhempainvapaan sijainen)

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa alle 29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.

Etsivä nuorisotyöntekijä Ossi Kettunen, 014 659 290, 050 4751 724

Sosiaalipalveluiden tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste Effica lastenvalvoja

Tietosuojaseloste YPH Effica

Muuramen sosiaalitoimisto

Kunnanvirasto, Virastotie 8, 40950 Muurame.           

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystys; auttaa iltaisin ja viikonloppuisin, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteissa tai kun on huoli lapsen, nuoren, ikääntyneen tai vammaisen henkilön tilanteesta. Jyväskylän sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä suoran puhelinnumeron kautta, p. 014 266 0149. Numeroon voi soittaa maanantaista perjantaihin klo 16 – 08 ja viikonloppuina. Muina aikoina tai mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa  yleisen hätänumeron 112 kautta.

Kriisikeskus Mobile; Kriisikeskus Mobile (014-266 7150/Keski-Suomen maakunnan kunnat) on matalan kynnyksen kriisikeskus, johon traumaattisen tai elämän kriisin kohdannut tai sosiaalisessa hätätilanteessa oleva avuntarvitsija, hänen läheisensä tai eri viranomaistahot voivat ottaa yhteyttä tai tulla käymään 24 h/vrk.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake

Lastensuojeluilmoitus-lomake

Talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt oikeusaputoimistojen järjestettäväksi 1.1.2019 alkaen. Yhteystiedoista tiedotetaan myöhemmin.
Talous- ja velkaneuvonnan siirtoon liittyviä tiedotteita voi lukea osoitteesta www.oikeus.fi/oikeusapu. Huomioi, että jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt tai päättyy ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muuten ennallaan ja maksuttomina.

    

Katso myös