Sosiaalipalvelut

MUURAMEN SOSIAALITOIMISTO ja kelan asiointipiste

Kunnanvirasto, Virastotie 8, Aukioloajat:            
ma–pe   klo 9–15 

Sosiaalitoimiston info, Kirsi-Leena Salonen, p.  014 659 957, 040 705 5179
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen, p.  014 659 756    
Sihteeri Eija Matilainen, p. 014 659 741

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13                                       

Sosiaalityöntekijä Katriina Hautala p. 014 659 614   

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Lapsiperheiden sosiaalityön perusajatuksena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa aikuisten ja lasten elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun tuella.

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13

Isolahti, Rannankylä, Valkola, Rajahonka, Hautalanmäki, Vuorenlahti, Kinkomaa             
Sosiaalityöntekijä Marja Viljamaa, p. 014 659 688

Keskusta, Rajala, Seunavuori, Kotiranta, Paavalinvuori, Verkkoniemi, Velkapohja
Sosiaalityöntekijä Sanna Rautiainen, p. 014 659 692

Jaakkola, Pitkälä, Riihiniemi, Saarenkylä, Riihivuori, Niittyaho, Teollisuuskylä, Vihtalahti, Härköpohja, Muuratsalo
Sosiaalityöntekijä  Mervi Ristaniemi, p. 014 659 691

Lapsiperhe palveluohjaaja Krista Lehesvuori p. 014- 659 550, 050-302 6358

Lastenvalvoja Marjo Asp-Vauhkala p. 014 659 690 - puhelinaika ma ja ke klo 11 - 12
                                                      

Aktivointi ja työllistäminen

Aktivoinnin ja työllistämistoiminta tukee vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia työttömiä. Palveluohjaajat tukevat työttömiä löytämään heille sopia työllistämistä edistäviä polkuja. Työllistymistä tuetaan mm. palkkatuella, kuntouttavan työtoiminnan ja TE-palveluiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Työllistämiseen osallistuu myös kunnan eri toimialat.

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa alle 29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.

Puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13 

Palveluohjaaja Satu Huhtakangas, 014 659 625, 050 401 5820
Palveluohjaaja Neeariina Luukas, 014 659 590, 050 341 7559
Etsivä nuorisotyöntekijä Kaisa Virmavirta, 014 659 814, 0400 860 416
Etsivä nuorisotyöntekijä Ossi Kettunen, 014 659 290, 050 4751 724

Sosiaalipalveluiden tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste Effica lastenvalvoja

Tietosuojaseloste YPH Effica

Muuramen sosiaalitoimisto

Kunnanvirasto, Virastotie 8, 40950 Muurame.           

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystys; auttaa iltaisin ja viikonloppuisin, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteissa tai kun on huoli lapsen, nuoren, ikääntyneen tai vammaisen henkilön tilanteesta. Jyväskylän sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä suoran puhelinnumeron kautta, p. 014 266 0149. Numeroon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 16 – 24 ja perjantaista klo 16:sta sunnuntaihin klo 24:ään saakka. Muina aikoina tai mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.

Kriisikeskus Mobile; Kriisikeskus Mobile (014-266 7150/Keski-Suomen maakunnan kunnat) on matalan kynnyksen kriisikeskus, johon traumaattisen tai elämän kriisin kohdannut tai sosiaalisessa hätätilanteessa oleva avuntarvitsija, hänen läheisensä tai eri viranomaistahot voivat ottaa yhteyttä tai tulla käymään 24 h/vrk.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake

Lastensuojeluilmoitus-lomake

Talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt oikeusaputoimistojen järjestettäväksi 1.1.2019 alkaen. Yhteystiedoista tiedotetaan myöhemmin.
Talous- ja velkaneuvonnan siirtoon liittyviä tiedotteita voi lukea osoitteesta www.oikeus.fi/oikeusapu. Huomioi, että jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt tai päättyy ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muuten ennallaan ja maksuttomina.

    

Katso myös