Valitse sivu

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta
15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana.
Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Kuulutus