Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetussuunnitelmat toteuttavat opetushallituksen esittämiä perusteita. Taiteen perusopetusta järjestetään Muuramessa Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja musiikkileikkikoulussa. Tanssin ja musiikin opetus musiikkileikkikoulua lukuun ottamatta ostetaan Jyväskylän ammattiopiston järjestämästä taiteen perusopetuksesta. Muuramesta löytyy myös taiteen perusopetusta antavia yksityisiä musiikkikouluja.

Taiteen perusopetus rahoitetaan valtionosuudella, kunnan omarahoitusosuudella ja oppilailta perittävillä lukukausimaksuilla.

Lisätietoja 

Kulttuuripäällikkö Anne Patrikainen, p. 014 659 733, anne.patrikainen@muurame.fi

Kuvataidekoulu Arja Reiman, p. 014 659 835, arja.reiman@muurame.fi

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
 
Muuramen kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta.
Keskeisiä opetussisältöjä ovat piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, valokuvaus, grafiikka ja arkkitehtuuri- ja  ympäristökasvatus.

Kuvataidekoulu tarjoaa valmentavaa opetusta 6-vuotiaille ja perusopetusta 7—17 -vuotiaille. Kouluun voivat hakea 6-12 vuotiaat lapset. Opetusryhmät kokoontuvat Nisulanmäen, Mäkelänmäen ja Kinkomaan koulun tiloissa. Hakuaika kuvataidekouluun on keväisin.

Koulu on perustettu vuonna 1998 ja se on tarkoitettu ensisijaisesti muuramelaisille.

Lisätietoja johtava opettaja Arja Reiman, p. 040 8295874, arja.reiman@muurame.fi

Kuvataidekoulun oppilashaku

Kuvataidekoulun oppilashaku lukuvuodelle 2019 - 2020

Sopimus kuvien käytöstä

Oppilaan opas 2019 - 2020

 

Musiikin ja tanssin taiteen perusopetus

Musiikin opetus perustuu valtakunnallisiin laajan opetussuunnitelman perusteisiin. Opetus jakautuu rakenteellisesti varhaisiän musiikkikasvatukseen, perustasoon ja musiikkiopistotasoon.

Musiikin perusopetukseen voi hakeutua jo 5-vuotiaana. Opintosuuntauksina ovat klassisen ja pop/jazz-musiikki. Soittamaan opitaan yksin ja yhdessä harjoitellen, esiintyen ja kuunnellen.

Perustason ja musiikkiopistotason oppilaat valitaan valintakokeen kautta. Opintoihin kuuluvat yksilöllisen opetuksen lisäksi tasolta toiselle etenevät ryhmäopetuksena toteutettavat musiikin  perusteiden sekä yhtyetaitojen opetus.

Tanssin opetus on ryhmäopetusta, joka perustuu valtakunnallisiin laajan opetussuunnitelman perusteisiin. Opetus on jaettu kolmeen eri tasoon: alkeistaso, perustaso ja syventävä taso. Gradiassa tanssin pääaineita ovat baletti, nykytanssi, jazztanssi ja hiphop.

Gradian (ent. JAO) musiikin ja tanssin opetus tapahtuu pääsääntöisesti opiston omissa tiloissa Jyväskylässä, mutta osa musiikin opetuksesta järjestetään Muuramessa Mäkelänmäen koululla.

Gradia
Pitkäkatu 19-21, 40700 Jyväskylä,
puh. 040 341 5887
gradia.fi/musiikkijatanssi

Lisätietoja kulttuuripäällikkö Anne Patrikainen, p. 014 659 733, anne.patrikainen@muurame.fi

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Perheryhmissä (vauva- ja taaperoryhmät) lasten ja vanhempien vuorovaikutuksella on tärkeä rooli.

Taaperoryhmä 1- 2 v (lapsi aikuisen kanssa)
to klo 16.15-17.00

Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3-4  v
to klo 17.00-17.45

Musisoidaan ja tutustutaan musiikin peruselementteihin (rytmi, melodia, harmonia jne.)
leikin avulla sekä soiton alkeisiin.

Soittoryhmä 5-6 v
to klo 18.00-19.00
Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin peruselementteihin soittamalla, laulamalla ja liikkumalla.

Kaikki ryhmät kokoontuvat Perhekeskuksessa (Virastotie 5).
Lukukausimaksut 45 e 30 minuuttia, 55 e 45 minuuttia ja 65 e 60 minuuttia.

Musiikkileikkikoulun vapautuneisiin paikkoihin ilmoittautuminen 28.6.-26.8.2019.
Ilmoittautuminen tästä. Huom! vain sähköinen ilmoittautuminen.


Kysy lukuvuoden aikana vapaita/peruutuspaikkoja p. 014 659 733

Lisätietoja kulttuuripäällikkö Anne Patrikainen, p. 014 659 733, anne.patrikainen@muurame.fi