Talousvesi

Veden hankinta

Muurame kunnan vesihuoltolaitos toimitti vuonna 2019 vesijohtoverkostoon yhteensä 0,49 miljoonaa kuutiota talousvettä. Keskustan alueelle talousvesi on peräisin pohjavesilaitoksilta ja Kinkomaalla Alva Oy:n toimittamaa talousvettä.

Talousveden laatu

Talousveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti ja kattavasti. Muuramen kunnan alueella toimitettu talousvesi täyttää viranomaisten asettamat laatuvaatimukset.

Alva Oy:n vesilaitoksilla tuotettava talousvesi normaalisti kloorataan klooriaminiinilla. Alva Oy:n talousveden klooripitoisuus vaihtelee hiukan alueesta riippuen, jonka vuoksi Kinkomaalla vedessä voi esiintyä kloorin hajua ja makua.

Talousveden laatuvaatimukset perustuvat kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen, jonka taustalla on EU-direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. Veden laatutekijät jaetaan sitoviin terveydellisiin laatuvaatimuksiin ja veden käyttökelpoisuutta kuvaaviin laatusuosituksiin, jotka koskevat esimerkiksi raudan määrää.

Vuoden 2019 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2018 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2017 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2016 talousveden laatutiedot (pdf)

Jos vesi seisoo kiinteistön putkissa pitkään, se saattaa lämmetä ja sen laatu laskea. Siksi vettä onkin hyvä juoksuttaa erityisesti käyttötauon jälkeen.

Vesijohtoverkoston korjaustöiden jälkeen tai paineen vaihdellessa voi putkista irrota saostumia, mikä voi aiheuttaa tilapäistä veden sameutta. Myös tällaisissa tapauksissa vettä pitää juoksuttaa, kunnes se kirkastuu. Ajoittain voi esiintyä myös maitomaista sameutta tai veden kuplimista, joka johtuu yleensä vedessä olevasta ilmasta. Vedessä olevan ilman voi tarkastaa laskemalla läpinäkyvään juomalasiin vettä, jossa vesi alkaa kirkastua ilman poistuessa vedestä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä.

Ilmiön pitkittyessä tai veden ollessa epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista kannattaa olla yhteydessä vesilaitokseen (puh. 0400 737 988).

 

 

 

Ongelmatilanteissa, ota yhteyttä

VESILAITOS,
VIKAILMOITUKSET
puh. 0400 737 988

Talousveden laadusta lisätietoa antaa

Anna Saarinen
vesilaskutus
046 922 5947
anna-riitta.saarinen@muurame.fi
vesilaskutus, vesisopimukset,
vesimittarilukemat