Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalan osasto on 18-paikkainen ja se tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa pääasiassa Muuramen kunnan aikuisväestölle. Vuodeosastolla toimitaan yhteistyössä omaisten, eri ammattiryhmien ja muiden hoitoyksiköiden kanssa. Maanantaista perjantaihin osastolla on lääkärinkierrot (aamupäivisin). Fysioterapeutti sekä laboratorion näytteenotto ovat myös saatavilla ainoastaan arkisin.

Hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on perustana kuntouttava, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä työote. Hoitotyön ammattilaiset huolehtivat potilaiden perus- ja sairaanhoidosta kaikkina vuorokauden aikoina.

Arvoinamme ovat:

-Potilaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus
-Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
-Turvallisuus ja vastuullisuus
-Ammatillisuus ja yhteisöllisyys
-Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen

Tiedoksi:
-Osastomme vierailuaika on klo 12.00-20.00. Rauhoitamme aamun potilaiden hoidolle sekä lääkärinkierroille.
-Kukkien tuontia osastolle tulisi välttää niistä mahdollisesti aiheutuvien allergiaoireiden vuoksi. Myös voimakkaat tuoksut voivat aiheuttaa oireita astmaa sairastaville.
-Sairaala ei vastaa potilaiden omaisuudesta, joten arvotavarat kannattaa jättää/viedä kotiin

 

Huomio!                                                                        

Koronaviruksen riski vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin todettu perussairaus, kuten diabetes, sydän- tai keuhkosairaus.

Rajoitamme 26.8.2020 alkaen osaston vierailuja suojellaksemme potilaita sekä hoitohenkilökuntaa koronavirustartunnoilta. Tarpeetonta asiointia osastolla tulee välttää.

Vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa (esim. saattohoidossa olevan läheisille) erikseen hoitohenkilökunnan kanssa sopien, p. 014 659 384.

Kannustamme pitämään yhteyttä puhelimitse tai sähköisesti. Vuorovaikutus on tärkeää silloinkin, kun fyysiseen tapaamiseen ei ole mahdollisuutta.

Terveyskeskussairaalan osasto
Virastotie 10, 40950 Muurame
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@muurame.fi

Potilastiedustelut ensisijaisesti:
hoitajat p. 014 659 384

Osastonhoitaja p. 014 659 372 / 050 599 9668
Osastonsihteeri p. 014 659 373 / 050 300 6599