Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalan osasto on 18-paikkainen ja se tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa pääasiassa Muuramen kunnan aikuisväestölle. Vuodeosastolla toimitaan yhteistyössä omaisten, eri ammattiryhmien ja muiden hoitoyksiköiden kanssa. Maanantaista perjantaihin osastolla on lääkärinkierrot (aamupäivisin). Fysioterapeutti sekä laboratorion näytteenotto ovat myös saatavilla ainoastaan arkisin.

Hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on perustana kuntouttava, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä työote. Hoitotyön ammattilaiset huolehtivat potilaiden perus- ja sairaanhoidosta kaikkina vuorokauden aikoina.

Arvoinamme ovat:

-Potilaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus
-Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
-Turvallisuus ja vastuullisuus
-Ammatillisuus ja yhteisöllisyys
-Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen

Tiedoksi:
-Osastomme vierailuaika on klo 12.00-20.00. Rauhoitamme aamun potilaiden hoidolle sekä lääkärinkierroille.
-Kukkien tuontia osastolle tulisi välttää niistä mahdollisesti aiheutuvien allergiaoireiden vuoksi. Myös voimakkaat tuoksut voivat aiheuttaa oireita astmaa sairastaville.
-Sairaala ei vastaa potilaiden omaisuudesta, joten arvotavarat kannattaa jättää/viedä kotiin

 

28.4.2021 alkaen ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköissä sekä vuodeosastolle tehtävistä vierailuista ei tarvitse sopia etukäteen eikä vierailijoiden määrää rajoiteta.

Vierailuilla tulee huomioida kuitenkin seuraavat asiat:

- vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöistä suunenäsuojusta

- pidetään turvaväli, asukkaan koskettelua tulee välttää

- tapaaminen voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa

- vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti

Jos yksiköissä ilmenee tartuntoja, tartuntataudeista vastaava lääkäri arvioi ja asettaa tarvittaessa karanteenit. Tuolloin vierailukieltoja voidaan asettaa. Muuten rajoituksista kuitenkin luovutaan.

Terveyskeskussairaalan osasto
Virastotie 10, 40950 Muurame
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@muurame.fi

Omaisten potilastiedustelut ensisijaisesti:
hoitajat p. 014 659 384

Osastonhoitaja puh. 050 599 9668
Osastonsihteeri puh.050 300 6599