Tilapäistä melua ja tärinää koskeva kuulutus

20.12.2019 14:00

Kategoria: Kuulutukset

Keski-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on 20.12.2019 antamallaan päätöksellään hyväksynyt oheisen kuulutuksen mukaisen ilmoituksen. 

Kuulutus

Meluilmoituspäätös