Toimintaohjeita koronavirusepidemian ajalle

Tälle sivulle on koottu koronavirusepidemiaa koskevia tiedotteita

Kansallinen puhelinneuvonta koronavirusasioissa  p. 0295 535 535 (ei terveysneuvontaa!)

Hyvinvointi-liikelaitoksen toiminta  
(päivitetty 18.6.2020)

Miten toimin, jos epäilen koronavirustartuntaa?

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi koronavirustartuntaa, sinun tulee olla yhteydessä  puhelinneuvontaan, p. 014 2662791. Numero on käytettävissä maanantaista perjantaihin kello 8–20. Muina aikoina ota yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117. Sinut haastatellaan puhelimessa ja saat lisäohjeet siitä, miten tulee toimia. Mikäli mahdollista, tee ennen yhteydenottoa hoidon tarpeen arvio Omaolo.fi -palvelussa.

Laboratorionäytteitä otetaan terveydenhuollon ammattilaisen harkinnan perusteella niiltä potilailta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Näytteidenotolla pyritään selvittämään tartuntaketjuja ja estämään uusia tartuntoja määräämällä sairastuneet eristykseen ja sairastuneen lähipiiri karanteeniin.

Älä lähde missään tilanteessa itse terveysaseman tai päivystyksen odotustiloihin, ettet tartuttaisi muita. Soita aina ensin puhelimella ja noudata terveydenhuollon ammattilaisten antamia ohjeita!

 

Liikelaitoksen muu toiminta

Avosairaanhoito ja suun terveydenhoito toimivat tällä hetkellä koronatilanteesta huolimatta normaalisti. Hoidon tarpeen arviointi tehdään aina puhelimitse.

Hengitystieinfektiopotilaille on erillinen pandemiavastaanotto erillisestä sisäänkäynnistä. Flunssaisena ei pidä tulla normaalivastaanoton puolelle.

Ota aina ensin yhteyttä vastaanottoihin puhelimitse p. 014 2662791 (avosairaanhoito), 014 2662743 (suun terveydenhuolto).

Neuvola ja kouluterveydenhuolto toimivat pääosin normaalisti.  Psykososiaalinen oppilashuolto toimii ajanvarauksella. Perhekeskuksen ryhmätoiminnat on suljettu. Sosiaalitoimistossa hoidetaan asiat ajanvarauksella p. 014 659 957.

Apuvälinepalvelu ja hoitotarvikejakelu toimivat normaalisti. Kuntoutuksen ryhmät ovat kaikki vielä peruttu, yksilöterapiat jatkuvat rajoitetusti.

Terveyskeskussairaala toimii normaalisti. Terveillä lähiomaisilla on mahdollisuus myös vierailla osastolla, lisätietoja p. 014 659 384. Kotihoito toimii normaalisti.

 


Kunnan toiminta 

Suomen hallitus ottaa käyttöön valmiuslait poikkeuksellisen tilanteen vuoksi koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallituksen linjaamat toimenpiteet löytyvät valtioneuvoston verkkosivulta. Kunnan johtoryhmä linjasi tarvittavista toimenpiteistä Muuramessa. Uudet toimintaohjeet astuvat voimaan välittömästi.

Kunta hoitaa virallista viestintää

Koronavirusepidemiaan varautumisesta ja tilanteen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti kunnan verkkosivuilla. Kunnan viestinnästä vastaa ensisijaisesti kunnanjohtaja, kunnan johtoryhmä ja liikelaitosjohtaja. Kuntalaisia kehotetaan suhtautumaan tilanteeseen vakavasti, mutta rauhallisesti faktatietoihin ja viranomaisohjeistukseen perustuen. Kuulopuheiden ja huhujen levittämistä pyydetään välttämään, ne aiheuttavat suotta turhaa levottomuutta erityisesti lasten keskuudessa.

Virastotalo palvelee sähköisesti

Virastotalon asioinnissa siirrytään toistaiseksi, perjantaista 13.3.2020 lähtien ensisijaisesti sähköiseen palveluun. Kunnan infopiste ja toimistot ovat suljettuna asiakaskäynneiltä, neuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostilla. Eri toimialojen yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta. Tarpeen vaatiessa tapaamiset sovitaan ajanvarauksella. Mikäli sähköiseen laskujen maksamiseen ei ole mahdollisuutta, laskuihin annetaan lisää maksuaikaa. Ohjeet sähköiseen maksamiseen löytyvät kunnan verkkosivulta.

Opetus ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut pidetään toiminnassa. Niiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten, jotka on mahdollisuus ottaa kotihoitoon, suositellaan jäävän kotiin. Mikäli vanhemmalla tai huoltajalla ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin tekemään etätöitä, lapsen voi viedä hoitoon tavalliseen tapaan.

Koulujen, oppilaitosten, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Varhaiskasvatuksen osana toimiva esiopetus järjestetään edelleen, samoin 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Kriittisillä aloilla toimivat 1–3 luokkien oppilaiden huoltajat ilmoittavat asiasta Wilmasta saadun ohjeen mukaisesti. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään, mikäli vanhempi tai huoltaja ei pysty järjestämään lapsen hoitoa. Kotiin jäävien oppilaiden osalta opetus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla etäopiskeluna, muun muassa erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Kouluilta ohjeistetaan etäopiskelun toteuttamisesta.

Ruokailu järjestetään koululla varhaiskasvatuksessa ja koulujen lähiopetuksessa oleville. Kotona oleville oppilaille ruokailu järjestetään noutoannoksin, tästä on annettu erillinen tiedote. 

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutettiin 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Julkisia tiloja suljetaan, liikkumista rajoitetaan

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tarpeen vaatiessa ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa tiukemmilla toimilla. Vanhempien tulee huolehtia, etteivät lapsetkaan kokoonnu porukalla ja oleskele julkisilla paikoilla.

Ne kunnan työntekijät jäävät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Ulkomailta palaavat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavat koululaiset eivät osallistu lähiopetukseen, eivätkä työntekijät saavu työpaikalle, vaan tekevät etätöitä mahdollisuuksien mukaan. Työhön paluun ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta sovitaan yhdessä työnantajansa kanssa.

Kirjasto (myös omatoimikirjasto), Kulttuuritalo, harrastustilat ja -paikat, uimahalli-kuntosali ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset pidetään suljettuna. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut vanhusten ja muissa asumispalveluyksiköissä sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla on kielletty. Tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset tai saattohoidossa olevien läheiset voivat saada luvan vierailuun läheisensä luona.

Yli 70-vuotiaita kuntalaisia kehotetaan välttämään kontakteja muiden ihmisten kanssa ja jäämään karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, pois lukien kunnalliset luottamushenkilöt. Vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjausnumerosta 040 7152 991 annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa vanhus-ja vammaispalveluista ma–pe klo 9–11.

Kapasiteettia lisätään sosiaali- ja terveyshuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätään ja kiireetontä toimintaa vähennetään. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista joustetaan valmiuslain puitteissa. Koronatestausta tehostetaan myös Hyvinvointi-liikelaitoksessa THL:n tukemana.

Kriittisen henkilöstön osalta työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä voidaan poiketa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kunnassa varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Lieväoireisten potilaiden ei tule kuormittaa sairaanhoidon kapasiteettia, vaan jäädä kotiin sairastamaan, jotta hoito pystytään turvaamaan vakavasti oireileville.

Vakavissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteys terveyskeskuksen ajanvaraukseen puhelimitse, p. 014 266 2791. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvontaan, numeroon 116 117. Viittomakielisille on avattu valtakunnallinen tekstiviestipalvelu numerossa 050 902 0163. Terveyskeskuksen tiedote toimimiseen koronavirusepäilytilanteissa löytyy päivitettynä 25.3.2020 terveyspalvelujen verkkosivulta.

Ajankohtaiset koronavirustartuntoihin liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulla.


Katso myös