Tulostettavat lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus, esiopetushakemus, siirtohakemus, kerhohakemus >

Tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten

Yrittäjän tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten 

Tietojenmuutoslomake - perhesuhteen muutokset - ilmoitus isyysrahakaudesta - hoidon tarpeen muutokset - ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä

Aloitekeskustelu lomake

Lapsen perustiedot lomake

Asiakasmaksun maksuvapautus/alennus hakemus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU)

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS)

Lapsen hoitoaikojen ilmoitus (pdf)

Erityisruokavalioilmoitus

Hakemus perhepäiväkodiksi

 
Esiopetuksen lomakkeita

Hakemus lapsen ottamiseksi pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin

Esikoululaisen kuljetusavustus/koulukuljetushakemus

Esikoululaisen kuljetussavustus

Yksityisen päivähoidon lomakkeet

Tuloselvityslomake palvelusetelin laskemista varten

Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan

Yrittäjän tuloselvityslomake palvelusetelin laskemista varten

Tietojenmuutoslomake (perhesuhteen muutokset, ilmoitus isyysrahakaudesta, hoidontarpeen muutokset, ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä)

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi yksityinen perhepäivähoito

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi_yksityiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit

Y-tunnuksella olevan yksityisen perhepäivähoitajan laskutuslomake

Omavalvontasuunnitelma (VALVIRA)

Muuramen kunta
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 1 (Virastotie 8), 40951 Muurame

Yhteyshenkilöt Muuramen kunnassa:

Jaana Lahtonen
Sihteeri
014 659 712
jaana.lahtonen@muurame.fi
Jaana Vähäpesola
Varhaiskasvatusjohtaja
014 659 706, 040 547 9905
jaana.vahapesola@muurame.fi