Tulostettavat lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus, esiopetushakemus, siirtohakemus, kerhohakemus >

Tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten >

Yrittäjän tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten 

Tietojenmuutoslomake - perhesuhteen muutokset - ilmoitus isyysrahakaudesta - hoidon tarpeen muutokset - ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä> käsin täytettävä

Tietojenmuutoslomake - perhesuhteen muutokset - ilmoitus isyysrahakaudesta - hoidon tarpeen muutokset - ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä > sähköisesti täytettävä >

Aloitekeskustelu lomake

Lapsen perustiedot lomake

Asiakasmaksun maksuvapautus/alennus hakemus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU)

Lapsen hoitoaikojen ilmoitus>

Tilapäisen varhaiskasvatuksen lomake >

Erityisruokavalioilmoitus 2021

Esiopetuksen lomakkeita

Hakemus lapsen ottamiseksi pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin

Esikoululaisen kuljetusavustus/koulukuljetushakemus

Esikoululaisen kuljetusavustuksen kilometrien ilmoittaminen (laskutuslomake)

Esikouluoppilaan vapauttaminen väliaikaisesti esiopetuksesta yli viiden työpäin ajaksi >

Yksityisen päivähoidon lomakkeet

Tuloselvityslomake palvelusetelin arvon määrittämistä varten >

Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan

Yrittäjän tuloselvityslomake palvelusetelin laskemista varten

Tietojenmuutoslomake (perhesuhteen muutokset, ilmoitus isyysrahakaudesta, hoidontarpeen muutokset, ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä)

Hakemus yksityisen palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Y-tunnuksella olevan yksityisen perhepäivähoitajan laskutuslomake

Omavalvontasuunnitelma (VALVIRA)

Muuramen kunta
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 1 (Virastotie 8), 40951 Muurame

Yhteyshenkilöt Muuramen kunnassa:

Jaana Lahtonen
Sihteeri
050 384 7630
jaana.lahtonen@muurame.fi