Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Muuramen kunnanhallituksen asettama toimielin, joka edistää yhteistyötä kunnan, vammaisten ja ikäihmisten sekä heidän läheistensä ja järjestöjen välillä. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee vaikuttamistyötä vammaisten sekä vanhusten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Neuvosto ei ole päättävä elin. Neuvostossa on 9 jäsentä ja asiantuntijajäseninä Muuramen kunnan vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja sekä vammaispalveluohjaaja. Tarvittaessa mukana on muiden toimialojen asiantuntijoita. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat ovat mukana Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN).

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoitus

  • Edistää vammaisten ja vanhusten osallisuutta ja osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena muiden muuramelaisten rinnalla
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisia ja vanhuksia koskevissa kysymyksissä
  • Osallistua vanhusten ja vammaisten näkökulmasta kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän suunnitelman laadintaan
  • Järjestää tapahtumia vanhuksille, vammaisille sekä heidän läheisilleen mahdollistaen näin vertaisuuden kokemukset
  • Laatia kullekin toimintakaudelle toimintasuunnitelma (katso vuoden 2020 toimintasuunnitelma)

Jäsenet

Puheenjohtaja Kaarina Salonen ajalla 1.6.2019–31.5.2021  (varajäsen Marjut Junikka)
Kaarina on Eläkeliitto ry:n edustaja ja haluaa ajaa ikäihmisten ja vammaisten
etuja sekä viedä heille tärkeitä asioita eteenpäin.
Sähköposti: kaa.salonen@kolumbus.fi

Puheenjohtaja Ahti Kaistinen ajalla 1.6.2017–31.5.2019 (varajäsen Riitta Noronen)
Eläkeläinen, Muuramen Eläkkeensaajat ry:n edustaja.
Sähköposti: ahti.kaistinen@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja Raimo Malinen (varajäsen Heidi Manninen)
Eläkeläinen. Puolison omaishoitaja ja aikuisen monivammaisen lapsen isä. Itsellä työtapaturmasta aiheutunut vamma.
Sähköposti: raimo.malinenj@gmail.com

Sihteeri Katja Mettinen (varajäsen Juha Honkamäki)
Sosiaalityöntekijä, YTM.  Katja työskentelee lapsiperheiden palveluiden kehittämistehtävissä ja on kouluikäisen vammaisen lapsen äiti.
Sähköposti: katja.mettinen@gmail.com

Pertti Asikainen (varajäsen Petri Hämäläinen)
eläkeläinen, keittiömestari. Muuramen eläkkeensaajien jäsen. 
Sähköposti: asikainenpo@gmail.com

Seija Eskelinen (varajäsen Marjatta Vilander)
eläkeläinen. Muuramen Eläkeläiset ry (matkavastaava). Omaishoitajien vertaistukiryhmän vetäjä.
Sähköposti: seikku.eskelinen@luukku.com 

Kaija Kuusinen (varajäsen Maarit Jakobsson)
eläkeläinen, apuhoitaja, sis.kir.sairaanhoitaja, erikoistunut psykiatriaan ja kriisityöhön. Työskennellyt sairaanhoitoalalla. Äiti ja isoäiti.
Sähköposti: kaija@kuusinen.com

Marjatta Leiviskä (varajäsen Eine Mäntynen)
Maalari ja kahden nuoren kehitysvammaisen pojan äiti.
Sähköposti: marjatta.leiviska@kolumbus.fi

Leena Roivainen (varajäsen Olavi Roivainen)
eläkeläinen, 1993 asti erityisluokanopettaja (Jyväskylässä), 1994-1998 OPH:n alaisena maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Keski-Suomen läänissä.  Äiti, isoäiti ja isoisoäiti.
Sähköposti: leena.roivainen@muurame.fi

Pöytäkirja kokous 1/2020
Pöytäkirja kokous 6/2019

Pöytäkirja kokous 5/2019
Pöytäkirja kokous 4/2019
Pöytäkirja kokous 3/2019
Pöytäkirja kokous 2/2109
Pöytäkirja kokous 1/2019
Pöytäkirja kokous 5/2018
Pöytäkirja kokous 4/2018
Pöytäkirja kokous 3/2018
Pöytäkirja kokous 2/2018
Pöytäkirja kokous 1/2018
Pöytäkirja kokous 2/2017
Pöytäkirja kokous 1/2017

Yhteyshenkilö Muuramen kunnassa

Sirpa Lahtinen
Vanhuspalveluiden koordinaattori
014 659 624, 040 705 0671
sirpa.lahtinen@muurame.fi