Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalveluiden toimihenkilöt:

Seppänen Tiina-Emilia, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja
Lahtinen Sirpa, vanhuspalveluiden koordinaattori
Myllymäki Anita, vammaispalveluiden ohjaaja
Jäppinen Pirkko, kotihoidon päällikkö
Grönlund Pia, ikäihmisten palveluohjaaja
Hanna Ohvo, sihteeri

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@muurame.fi. Sähköpostilla ei saa lähettää luottamuksellisia tietoja. Oman työntekijän tavoitat parhaiten varaamalla ajan etukäteen.

Ikäihmisten palveluopas 2019

Katso myös Ajankohtaista vanhus- ja vammaispalveluissa.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota. Tukea myönnetään kunnan määrärahojen puitteissa ja se maksetaan hoitajalle. Tuki on saajalleen verotettavaa tuloa.

Lisätietoa antaa: vanhuspalveluiden koordinaattori Sirpa Lahtinen p. 014 659 624

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut tukevat asiakkaita jokapäiväisistä kodin askareista selviytymisessä sekä pitkäaikaissairauksien hoidon seurannassa, neuvonnassa ja ohjauksessa. Kotiin annettavat palvelut voivat olla säännöllisiä tai tilapäistä avun tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kotiin annettavat palvelut voivat olla kotihoidon tai henkilökohtaisen avustajan käyntejä tai pelkästään kotihoitoa tukevia tukipalveluita. Tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelu, turvapuhelin, vaatehuoltopalvelu, päiväkeskus käynnit tai päivä- ja työtoiminta.

Kotiin annettavien palveluiden lisäksi muita vanhus- ja vammaispalveluita ovat asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelu, joita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Lisätietoa antavat:
Kotihoidon päällikkö Pirkko Jäppinen p. 014 659 694
Vammaispalvelun ohjaaja Anita Myllymäki p. 014 659 693

Perhehoito

Perhehoito on perhehoitajan kodissa antamaa asiakkaan hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Perhehoitajana toimimisesta saat lisätietoa Keski-Suomen kuntien yhteisestä perhehoidon toimintaohjeesta. Syksyllä järjestetään kehitysvammaisten perhehoitajien ennakkovalmennus 10.9.-19.11.2019 välisenä aikana, lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löydät täältä.

Asumispalvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin. Palveluasuminen ei ole vaihtoehto kotihoidolle tai henkilökohtaiselle avulle, vaan hoidon jatkumo, kun kotona asuminen sinne annettavien palveluiden turvin ei ole mahdollista.

Palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon sijoittuminen käynnistyy ammattilaisten tekemien henkilökohtaisten ja yksilöllisten palvelutarpeen arviointien kautta.  

Ikäihmisille suunnattuja asumispalveluyksiköitä Muuramessa on:

  • Elämänkaari (Kaijalantie 2), jossa on kotihoidon tukiasumista 6-8 henkilölle. Asunnoissa käydään päivittäin tarpeen mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.
  • Palvelutalo Koskikoti (Virastotie 11), jossa on 26 palveluasuntoa ja kaksi kahdeksan asunnon ryhmäkotia. Ryhmäkodeissa on henkilökunta paikalla ympärivuorokautisesti.
  • Hoitokoti Paatela (Parantolantie 21, Kinkomaa) on yksityinen 29-paikkainen vanhusten ja vammaisten hoivakoti, jossa on ympärivuorokautinen hoiva.
  • Hoitokoti Rantala (Lundintie 3, Kinkomaa) on yksityinen 61-paikkainen vanhusten hoivakoti, jossa on ympärivuorokautinen hoiva.

Vammaisille suunnattuja asumispalveluyksiköitä Muuramessa on:

  • Nuutinranta (Nuuttilantie 8) kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, jossa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.
  • Nilatupa (Nilatie 6) on tuettua asumista itsenäisesti asuville erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Lisätietoa perhehoidosta ja asumispalveluista antavat:
Vanhuspalveluiden koordinaattori Sirpa Lahtinen p. 014 659 624
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppänen p. 014 659 910
Vammaispalvelun ohjaaja Anita Myllymäki p. 014 659 693

Terveyskeskussairaala

Vuodeosastolla annetaan potilaan tarpeisiin perustuvaa perussairaanhoitoa, tutkimusta ja kuntoutusta yhteistyössä omaisten, eri ammattiryhmien ja muiden hoitoyksiköiden kanssa. Hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on perustana kuntouttava, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä työote.

Terveyskeskussairaala puhelin  014 659 384. Osastonhoitaja p. 014 659 372.

Haluaisitko ryhtyä Tukihenkilöksi?

Tukihenkilötoiminnalla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistymistä, osallistumista ja omatoimisuutta. Tukihenkilö tukee kodin ulkopuolisissa asioissa, esimerkiksi harrastuksissa ja virkistäytymisessä. Tukihenkilösopimus tehdään puoleksi vuodeksi kerrallaan ja tapaamisia on noin 10 tuntia kuukaudessa. Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja kulukorvaus. Olet etsimämme henkilö, mikäli olet vähintään 16-vuotias ja olet kiinnostunut sekä valmis toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.

Lisätietoja saat vammaispalvelun ohjaajalta: Anita Myllymäki, mailto:anita.myllymaki@muurame.fi, p. 014 659 693

Vanhus- ja vammaispalvelut
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame. Käynti toimistoille terveyskeskuksen oikeasta päädystä.

Toimistot ovat avoinna ma ja to klo 10 - 12.

Vanhus- ja vammaispalvelujen lomakkeet

Terveyskeskussairaala p. 014 659 384
Osastonhoitaja p. 014 659 372

Pia Grönlund
Kotihoito, ikäihmisten palvelujen vastuutyöntekijä/palveluohjaaja
014 659 409, 040 526 6657
pia.gronlund@muurame.fi
Puhelinaika ti ja to klo 12 - 15
Sirpa Lahtinen
Vanhuspalveluiden koordinaattori
014 659 624, 040 705 0671
sirpa.lahtinen@muurame.fi
Pirkko Jäppinen
Kotihoidon päällikkö
014 659 694
pirkko.jappinen@muurame.fi
Anita Myllymäki
vammaispalvelun ohjaaja
014 659 693, 040 564 8900
anita.myllymaki@muurame.fi
Hanna Ohvo
Sihteeri
014 659 704
hanna.ohvo@muurame.fi
Tiina-Emilia Seppänen
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja
014 659 910, 050 477 1907
tiina-emilia.seppanen@muurame.fi

Katso myös