Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalveluiden toimihenkilöt:

Lahtinen Sirpa, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja
Perttula Armi, vs. vammaispalveluiden ohjaaja
Jäppinen Pirkko, kotihoidon päällikkö
Grönlund Pia, ikäihmisten palveluohjaaja
Helena Salomaa, sihteeri

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@muurame.fi. Sähköpostilla ei saa lähettää luottamuksellisia tietoja. Oman työntekijän tavoitat parhaiten varaamalla ajan etukäteen.

Ikäihmisten palveluopas 2018 (pdf-esite)

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota. Tukea myönnetään kunnan määrärahojen puitteissa ja se maksetaan hoitajalle. Tuki on saajalleen verotettavaa tuloa.

Lisätietoa antaa: Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Sirpa Lahtinen p. 014 659 624

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut tukevat asiakkaita jokapäiväisistä kodin askareista selviytymisessä sekä pitkäaikaissairauksien hoidon seurannassa, neuvonnassa ja ohjauksessa. Kotiin annettavat palvelut voivat olla säännöllisiä tai tilapäistä avun tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kotiin annettavat palvelut voivat olla kotihoidon tai henkilökohtaisen avustajan käyntejä tai pelkästään kotihoitoa tukevia tukipalveluita. Tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelu, turvapuhelin, vaatehuoltopalvelu, päiväkeskus käynnit tai päivä- ja työtoiminta.

Kotiin annettavien palveluiden lisäksi muita vanhus- ja vammaispalveluita ovat asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelu, joita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Lisätietoa antavat:
Kotihoidon päällikkö Pirkko Jäppinen p. 014 659 694
vs. vammaispalvelun ohjaaja Armi Perttula p. 014 659 693

Perhehoito

Perhehoito on perhehoitajan kodissa antamaa asiakkaan hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Asumispalvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin. Palveluasuminen ei ole vaihtoehto kotihoidolle tai henkilökohtaiselle avulle, vaan hoidon jatkumo, kun kotona asuminen sinne annettavien palveluiden turvin ei ole mahdollista.

Palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon sijoittuminen käynnistyy ammattilaisten tekemien henkilökohtaisten ja yksilöllisten palvelutarpeen arviointien kautta.  

Ikäihmisille suunnattuja asumispalveluyksiköitä Muuramessa on:

  • Elämänkaari (Kaijalantie 2), jossa on palveluasumista 6-8 henkilölle. Palveluasunnoissa käydään päivittäin tarpeen mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.
  • Palvelutalo Koskikoti (Virastotie 11), jossa on 26 palveluasuntoa ja kaksi kahdeksan asunnon ryhmäkotia. Ryhmäkodeissa on henkilökunta paikalla ympärivuorokautisesti.
  • Hoitokoti Paatela (Parantolantie 21, Kinkomaa) on yksityinen 29-paikkainen vanhusten ja vammaisten hoivakoti, jossa on ympärivuorokautinen hoiva.
  • Hoitokoti Rantala (Lundintie 3, Kinkomaa) on yksityinen 61-paikkainen vanhusten hoivakoti, jossa on ympärivuorokautinen hoiva.

Vammaisille suunnattuja asumispalveluyksiköitä Muuramessa on:

  • Nuutinranta (Nuuttilantie 8) kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, jossa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.
  • Nilatupa (Nilatie 6) on tuettua asumista itsenäisesti asuville erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Lisätietoa perhehoidosta ja asumispalveluista antavat:
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Sirpa Lahtinen p. 014 659 624
vs. vammaispalvelun ohjaaja Armi Perttula p. 014 659 693

Terveyskeskussairaala

Vuodeosastolla annetaan potilaan tarpeisiin perustuvaa perussairaanhoitoa, tutkimusta ja kuntoutusta yhteistyössä omaisten, eri ammattiryhmien ja muiden hoitoyksiköiden kanssa. Hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on perustana kuntouttava, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävä työote.

Terveyskeskussairaala puhelin  014 659 384. Osastonhoitaja Paula Kupila p. 014 659 372.

Haluaisitko ryhtyä Tukihenkilöksi?

Tukihenkilötoiminnalla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistymistä, osallistumista ja omatoimisuutta. Tukihenkilö tukee kodin ulkopuolisissa asioissa, esimerkiksi harrastuksissa ja virkistäytymisessä. Tukihenkilösopimus tehdään puoleksi vuodeksi kerrallaan ja tapaamisia on noin 10 tuntia kuukaudessa. Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja kulukorvaus. Olet etsimämme henkilö, mikäli olet vähintään 16-vuotias ja olet kiinnostunut sekä valmis toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.

Lisätietoja saat vammaispalvelun ohjaajalta: Armi Perttula, armi.perttula@muurame.fi, p. 014 659 693

Vanhus- ja vammaispalvelut
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame. Käynti toimistoille terveyskeskuksen oikeasta päädystä.

Toimistot ovat avoinna ma ja to klo 10 - 12 sekä ke klo 15-16.30.

Terveyskeskussairaala p. 014 659 384. Osastonhoitaja Paula Kupila p. 014 659 372.
Monipalveluliikenne Monarin kutsunumero 050 323 1863.

Vanhus- ja vammaispalvelujen lomakkeet

Pia Grönlund
Kotihoito, ikäihmisten palvelujen vastuutyöntekijä/palveluohjaaja
014 659 409, 040 526 6657
pia.gronlund@muurame.fi
Puhelinaika ti ja to klo 12 - 15
Sirpa Lahtinen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
014 659 624, 040 705 0671
sirpa.lahtinen@muurame.fi
Pirkko Jäppinen
Kotihoidon päällikkö
014 659 694
pirkko.jappinen@muurame.fi
Armi Perttula
vs. vammaispalvelun ohjaaja
014 659 693, 040 564 8900
armi.perttula@muurame.fi
Heidi Johnsonin sijainen 31.12.2018 asti.
Helena Salomaa
Sihteeri
014 659 704
helena.salomaa@muurame.fi

Katso myös