Vanhusten asumispalvelut

Kotiin tarjottavien palveluiden lisäksi kunnassa toteutetaan asumispalveluja monin eri muodoin.

Lyhytaikaishoito ja perhehoito

Kuntouttavat lyhytaikaishoidon jaksot suunnitellaan etukäteen ja toistuvina jaksoina. Ne ovat tarkoitettu tukemaan ikäihmisen kotona selviytymistä ja ikäihmistä hoitavan omaisen jaksamista.

Lyhytaikaishoitoa voidaan toteuttaa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai perhehoidossa.

Lyhytaikaisjaksojen varaamisesta vastaa omaishoidon osalta vanhuspalveluiden koordinaattori ja kotihoidon osalta ikäihmisten palveluohjaaja

Perhehoito on perhehoitajan kodissa antamaa asiakkaan hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Perhehoitajana toimimisesta saat lisätietoa Keski-Suomen kuntien yhteisestä perhehoidon toimintaohjeesta (pdf).

Lisätietoja lyhytaikaishoidosta, vanhuspalveluiden koordinaattori Sirpa Lahtinen p. 040 705 0671

Toimintaohje koronaepidemian aikana:

Lyhytaikaishoito yksikössä:

- Kaikki sovitut lyhytaikaisjaksot arvioidaan ja asiasta keskustellaan omaishoitajan/läheisen kanssa.
- Pyritään siirtämään jaksot myöhemmäksi hoidettavan suojaamiseksi ja toisaalta lyhytaikaishoivaa toteuttavan yksikön muiden asukkaiden/asiakkaiden suojaamiseksi
- Kriisipaikkavalmius pidetään, eli jos tulee äkillinen tarve esim. omaishoitajan sairastumisen vuoksi.

Lyhytaikaishoito perhehoidossa:

- Jos ehdoton tarve: yksi terve asiakas voi olla hoidossa kerrallaan.

Muiden asumispalveluiden suunnittelu tulee ajankohtaisesti siinä vaiheessa, kun asiakkaan toimintakyky on laskenut niin paljon, ettei kotona asuminen ole mahdollista edes runsaiden kotiin annettavien palveluiden ja/tai omaishoidon turvin.

Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on tarjota asiakkaillemme mielekäs arki mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen ovat tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa, huolenpitoa ja tukea ympäri vuorokauden. Palveluasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Palveluasumiseen hakemiseksi tulee täyttää ilmoitus palveluasumisen tarpeesta -lomake (pdf). Täytetty ilmoitus tarvittavine liitteineen käsitellään vanhus- ja vammaispalveluiden Hoidon porrastus -työryhmässä. Työryhmä selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen, tarvittavat palvelut ja määrittelee asiakkaalle parhaiten soveltuvan hoivapaikan ja siihen liittyvät palvelut.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi palveluasumiseen kuuluu palveluista perittävät ateriamaksu, tukipalvelumaksu sekä hoivamaksu.

Tehostettua palveluasumista toteutetaan muuramelaisille tällä hetkellä seuraavissa yksiköissä (yksiköiden nimistä aukeaa niiden omat nettisivut uuteen välilehteen):

Palvelukoti Koskikoti, Virastotie 11. Palveluntuottajana toimii Jyväskylän hoivapalvelut Oy.

Hoivakoti Paatela, Parantolantie 21. Palvelutuottajana toimii Esperi.

Hoivakoti Rantala, Lundintie 3. Palveluntuottajana toimii Attendo.

Lisätietoja tehostetusta palveluasumisesta, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppänen p. 050 477 1907

Asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2022 alkaen (pdf)

Tiedot kootusti Suomen yksityisistä palvelutaloista ja hoivakodeista KotiOppaassa.

Katso myös