Varhaiserityiskasvatus

Muuramen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa yksilöllistä tukea osana palvelujen muuta toimintaa. Tuki järjestetään lapsen lähialueen varhaiskasvatusyksikössä. 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä käytetään tuen kolmiportaista mallia.Tuki rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja, toiminnan sisältöjä, oppimisympäristöä ja henkilöstöjärjestelyjä lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Kaikki lapsen kanssa työskentelevät kasvattajat noudattavat yhdessä suunniteltuja toimintatapoja ja toteuttavat lasten tarvitsemaa tukea. 

Jokainen arjen tilanne nähdään yhtä tärkeänä. Pukemistilanteet, ruokailu, ulkoilu, päivälepo, päivittäin toistuvat siirtymätilanteet ja leikki ovat pedagogisesti suunniteltuja. Kaiken toiminnan ytimessä on kasvattajan ja lapsen välinen lämmin vuorovaikutus. Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.

Varhaiskasvatusta tukevat palvelut ja toimijat 2022 - 2023 >

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kati Immonen, p. 050 465 2138.  Leikarin päiväkoti ja Niittyhon päiväkoti sekä varhaiserityiskasvatuksen koordinointi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirre Toivonen, p. 050 329 1361. Rajalan päiväkoti, Saunakylän päiväkoti ja Isolahden päiväkoti sekä alueella toimiva perhepäivähoito.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sanna Poikonen, p. 050 329 3375. Rajalan päiväkodin esiopetusryhmä Karpalot.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Juulia Manninen, p. 050 469 9943   Löytöretken ja Kinkomaan päiväkoti ja Karhuntassun ryhmäperhepäiväkoti sekä alueella toimiva perhepäivähoito.   Yksityisten päiväkotien Satumetsä ja Myrskylyhty konsultointi.

KiVa-Veo Laura Väänänen, p. 050 469 8941. Kielellisen kehityksen tukeen liittyvät asiat koko Muuramen kunnan varhaiskasvatuksessa sekä yksityisen päiväkoti Aurinkolahden konsultointi.

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@muurame.fi