Varhaiskasvatukseen hakeminen/Sähköinen asiointi

Muuramessa asuva tai Muurameen muuttava perhe voi asioida sähköisesti alla olevilla tavoilla:

 

Uudet asiakkaat, palvelu ei edellytä tunnistautumista: Sähköinen hakemus ja maksulaskuri >

Täällä voit tehdä:

- kunnallisen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja kerhohakemuksen
- siirtohakemuksen kunnallisen varhaiskasvatus- tai kerhopaikan vaihtamisesta
- arvion perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan. Laskuri ei sisällä Muuramen hoitoaikaperusteisia tuntirajoja.
- yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemuksen. Hakemuksen voi tehdä kun  yksityinen varhaiskasvatuspaikka on varmistunut.
- sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköpostiviesti. Päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun alla olevan linkin kautta (Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut>). Päätökset löytyvät kohdasta Meidän perhe > Yleisnäkymä.
 

Nykyiset asiakkaat : Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut>

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta. Tunnistustavaksi voit valita pankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Palvelun tuetut selaimet: Chrome kolme uusinta versiota, Firefox kolme uusinta versiota, IE10 ja IE11

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon

Asiakas voi antaa suostumuksensa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu- ja palvelupäätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Päätökset lähetetään sähköisenä viestinä varhaiskasvatuksen verkkoasiointiin. Päätökset löytyvät kohdasta Meidän perhe > Yleisnäkymä. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään asiakkaan varhaiskasvatuspalveluihin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja voitte käydä lukemassa päätöksen ylläolevasta linkistä (Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut). Asiakas itse vastaa kunnan tiedossa olevien yhteystietojen ajantasaisuudesta. Muutoksista yhteystiedoissa on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tai sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen palvelun kautta. Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa.
 

Täällä voit tehdä:

- kunnallisen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja kerhohakemuksen
- siirtohakemuksen kunnallisen varhaiskasvatus- tai kerhopaikan vaihtamisesta
- puhelin- ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen. Näiden ajantasaisuus on erittäin tärkeää, jotta sähköinen tiedoksianto tavoittaa asiakkaan. Osoitetiedot päivittyvät kunnan asiakasrekisteristä automaattisesti eikä näitä pysty itse muuttamaan.
- arvion asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan
- korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun hyväksymisen
- tuloselvityksen liittämällä tulotositteet palveluun
- hoitopaikan irtisanomisen. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.
- yksityisen varhaiskasvatuspaikan tai palveluntarpeen vaihtuessa uuden palvelusetelihakemuksen ja/tai esiopetushakemuksen. Hakemuksen voi tehdä,kun hoitopaikka    on varmistunut.
-  sähköiset palvelu- ja maksupäätökset nähtäväksi ja tulostettavaksi. Palvelupäätösdokumentista löytyy tieto myönnetystä varhaiskasvatus/esiopetus paikasta. Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

 Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)>

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lakisääteinen oikeus hoitopaikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidontarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lapselle joka on jo hoidossa, ei tarvitse tehdä hakemusta joka vuosi erikseen, ellei hänelle haeta siirtoa toiseen yksikköön. Varhaiskasvatuspaikasta ilmoitetaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Päiväkodeista, ryhmäperhepäiväkodeista ja perhepäivähoidosta on mahdollista ostaa yksittäisiä hoitopäiviä tilapäiseen hoidontarpeeseen (17 €/pv), korkeintaan 5 päivää kuukaudessa. Mahdollisuus tilapäiseen hoitoon on tarkoitettu niiden perheiden lapsille, jotka eivät tarvitse vakituista varhaiskasvatuspaikkaa. Tilapäisiä hoitopäiviä käytettäessä säilyy oikeus kotihoidontukeen.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita:

  • yksityisen hoidon tuen (lapsen kotiin palkattava hoitaja) (www.kela.fi)
  • yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, omassa kodissaan työskentelevä hoitaja)
  • kotihoidon tuen, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias. (www.kela.fi)
  • Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu suoraan ko. päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemus tehdään Muuramen kuntaan. (kts. yksityinen päivähoito)

 Tervetuloa varhaiskasvatukseen- esite

 Varhaiskasvatuksen lomakkeet >

Henkilötietojen käsittely

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa Rekisteriseloste >