Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys ajantasaisine liitteineen hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä.

Tuloselvitys tehdään sähköisen asioinnin kautta tai tuloselvityslomakkeella (kunnallinen/yksityinen). Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tulosselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Kunta määrää maksimimaksun, jos perhe ei ole toimittanut tulotietojaan kuukauden kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen alkamisesta.

Hoitomaksua tarkistetaan vuosittaisen maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen tulot, perheen koko, lapsen hoidontarve tai voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Korkeimpaan varhaiskasvatusmaksuun sitoutuneiden huoltajien tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat toisin ilmoita.

Huom ! Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muutoksista perheen tuloissa, perhekoossa/tiedoissa tai lapsen hoidontarpeessa välittömästi päiväkodin/hoitajan esimiehelle tai varhaiskasvatuspalveluiden sihteerille kirjallisesti tietojenmuutoslomakkeella. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittujen hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Maksua määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan hoitopaikassa kolmen kuukauden jaksoissa.

Maksuton esiopetus kuusivuotiaille lapsille on 4 h/pv. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa samaan aikaan kuin koulu, mutta päättyy aina 31.5. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on sovitusta hoitoajasta riippuen 55 %, 65 % tai korkeintaan 80 %. Esiopetuksen päättyessä, 1.6. alkaen kesäajalle varhaiskasvatuksen palveluntarve ja maksupäätös määritellään viisiportaisen asteikon mukaan.

Oikeus asiakasmaksun alennukseen tai vapautukseen voi syntyä, jos tulojen mukaan perittävä asiakasmaksu aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen tai lapsen erityishuolto-ohjelman nojalla. Hakemuslomake löytyy lomakkeista.

Sovittu hoitoaika tuntia/kk
Asiakasmaksuprosenttia korkeimmasta maksusta
Enintään €/kk

Varhaiskasvatus 20 h / vko *               55 %      159 €
0 - 84 h tuntia,   (n. 4 h/pv)                   55 %     159 €
85 - 107 tuntia   (n. 5 h/pv)                  65 %      188 €
108 - 130 tuntia (n. 6 h/pv)                  80 %      231 €
131 - 150 tuntia (n. 7 h/pv)                   90 %     260 €
151 tuntia tai enemmän (yli 7 h/pv)    100 %     289 €

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN TULORAJAT

Perheen koko      Korkeimman 289 € maksun tuloraja 1.8.2018 alkaen

2                                             4802,93 €
3                                             5413,93 €
4                                             5780,93 €
5                                             6147,93 €
6                                             6513,93 €

Kunnalliset asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen >

Tuloselvityslomake liitteineen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä varten toimitetaan sähköisen asioinnin kautta tai:

postiosoite:   Muuramen kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 1, 40951 Muurame
käyntiosoite: Virastotie 8.
jaana.lahtonen@muurame.fi

 

Kysy lisää:

Jaana Lahtonen
Sihteeri
014 659 712
jaana.lahtonen@muurame.fi