Varhaiskasvatuksen maksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys ajantasaisine liitteineen hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitys tehdään sähköisen asioinnin kautta tai tuloselvityslomakkeella (kunnallinen/yksityinen). Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tulosselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Hoitomaksua tarkistetaan vuosittaisen maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen tulot, perheen koko, lapsen palvelun tarve tai voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Korkeimpaan varhaiskasvatusmaksuun sitoutuneiden huoltajien tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat toisin ilmoita.

Huom ! Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muutoksista perheen tuloissa, perhekoossa/tiedoissa tai lapsen hoidontarpeessa välittömästi päiväkodin/hoitajan esimiehelle tai varhaiskasvatuspalveluiden sihteerille joko sähköisen asioinnin kautta tai kirjallisesti tietojenmuutoslomakkeella. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittujen hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Kunnalliset asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen >

Sähköinen asiointi >

Tuloselvityslomake liitteineen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä varten toimitetaan sähköisen asioinnin kautta tai:

postiosoite:   Muuramen kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 1, 40951 Muurame
käyntiosoite: Virastotie 8.
jaana.lahtonen@muurame.fi

 

Kysy lisää:

Jaana Lahtonen
Sihteeri
014 659 712
jaana.lahtonen@muurame.fi