Velkapohjan asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 1.-30.11.2018

01.11.2018 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Velkapohjan asemakaavan muutosehdotus on virallisesti nähtävillä kunnanvirastossa 1.11. – 30.11.2018 elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8). Asemakaavan muutos koskee kortteleita 63 ‐ 65 sekä niihin liittyviä katualueita Nurkkapolku, Kututie ja Viikatetie sekä virkistysaluetta.

Aineistoon voi tutustua myös kaavoituksen sivulla osoitteessa

www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

Muuramessa 1. marraskuuta 2018

MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus