Lyhytvideoita Muuramesta – kuntalaiset haastetaan mukaan

09.04.2020 05:11

Kategoria: Yrittäminen Vapaa-aika Kulttuuri Asuminen ja ympäristö Liikunta ja ulkoilu Opetus perhe- ja sosiaalikeskus Varhaiskavatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Juuret ja siivet, Muurame 100

Muuramen kunta täyttää 1.1.2021 täydet 100 vuotta ja kunnassa juhlitaan usein eri tavoin koko vuoden ajan teemalla ”Juuret ja siivet”. Juhlavuoden aikana julkaistaan sata lyhytvideota, jotka kertovat kunnan historiasta; paikoista, tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä – myös tavallisista, eri-ikäisistä kuntalaisista. Lyhytvideoita toteutetaan osana varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmaa, mutta halutessaan niitä voi toteuttaa myös muut kuntalaiset. Erityisesti videoita tekemään haastetaan paikallisia järjestöjä.

Etäkouluun siirtymisen myötä lasten videoprojektin aloitus siirtyi syksyyn, mutta yksityiset kuntalaiset ja erilaiset yhteisöt voivat halutessaan jo tuottaa videomateriaalia kevään ja kesän aikana poikkeusolojen rajoitukset huomioiden. 

Ohjeet lyhytvideoiden tekemiseen:

1. Videot ovat kestoltaan lyhyitä,  noin 1-2 minuuttia, (aiheen aivan erityisesti vaatiessa pituus voi olla jopa 3 min.). Siksi on erityisen tärkeä suunnitella hyvin, mitä asioissa videossa nostaa esiin. Kuvaa video vaakasuorassa näkymässä.
2. Videoita kuvataan ja editoidaan päivittäisessä käytössä olevilla laitteilla; älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet. Videokuvan lisäksi videolle voi yhdistää still-kuvia ja ääntä.
3. Editointiin käytetään maksuttomia editointiohjelmia, kuten Filmora Go ja iMovie.
4. Videon voi toteuttaa yksin tai yhdessä edustamansa yhteisön kanssa. Yritysten tulee huomioida, että tämä ei ole varsinaisten mainosvideoiden paikka. Yleisluontoisia esittelyjä voidaan yrityksiltäkin ottaa projektiin mukaan. Näissä näkökulma tulee olla se, kuinka yritys on vaikuttanut Muurameen ja muuramelaisten elämään.  
5. Varmista ennen videon toteuttamista, että valitsemastasi aiheesta ei ole vielä tekeillä videota ja pyydä tarkempi ohjeistus lupa-asioista sähköpostitse: muurame100@muurame.fi. Ilmoita samalla myös videon toteutusaikataulu. Mikäli videon teema on riippuvainen vuodenaikojen vaihtelusta, (luontokohteet, kesä/talviaktiviteetit jne.), se kannattaa kuvata pidemmällä aikavälillä eri vuodenaikoina, jotta videosta saa monipuolisemman.
6. Videoiden teemat voivat vaihdella laidasta laitaan. Oleellista on löytää aiheesta Muurame ja muuramelaisuus sekä tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. 
7. Kaikkien videoiden alkuun ja loppuun lisätään sama alku- ja loppuplanssi (aloitus- ja lopetuskuvat), jotka yhdistävät videot juhlavuoden sarjaan. Videoilla käytetään myös samaa yhdistävää taustamusiikkia, jonka voi tarvittaessa vaimentaa, (mm. musiikista kertova video, jossa soitetaan muuta musiikkia).
8. Videoihin, joissa on puhetta lisätään joko tiivis tekstitys tai sen oheen liitetään erillinen tekstikuvaus sisällöstä (litterointi, jossa sisältö tulee esiin riittävällä tarkkuudella).
9. Valmiit videot julkaistaan vuoden 2021 aikana kunnan eri viestintäkanavissa.
10. Kouluille toimitetaan tarkempi ohjeistus muun muassa vinkkilistat videoiden aiheiksi ja tieto videomateriaalien säilyttämisestä.

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Kysy lisätietoja sähköpostitse: muurame100@muurame.fi. Ohjeistusta täydennetään tarpeen vaatiessa.

Teema ”Juuret ja siivet” kuvaa, kuinka Muuramen kunta on jo sadan vuoden ajan tarjonnut kestävän pohjan kotiseutuun ja suomalaiseen yhteiskuntaan juurtumiseen, sekä hyvään kasvuun. Sen ilmapiiri on auttanut katsomaan rohkeasti tulevaisuuteen ja nousemaan siiville lentämään, ja myös kannatellut matkan varrella. Olemme osa sadan vuoden tarinaa, joka yhä jatkuu – minkä luvun haluaisit kertoa tarinastamme aivan erityisesti?

Sorsa luontopolulla