Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätös tarkoittaa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa. Kuntalain 140 §:n mukaan päätökset annetaan tiedoksi kunnan jäsenelle pitämällä pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Muuramen kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan Kuntatoimisto-järjestelmän kautta 3.12.2018 lähtien. Sitä ennen viranhaltijapäätökset julkaistiin kunnan internet-sivujen kuulutuksissa. Kaikki viranhaltijapäätökst pidetään nähtävillä 45 vuorokautta, vaikka viranhaltijapäätöksestä riippuen valitusaika voi olla lyhyempi.

Viranhaltijapäätökset Kuntaweb-järjestelmässä

Viranhaltijapäätökset Tweb-järjestelmässä

Palvelujohtajan viranhaltijapäätös 1/2022

Tietosuojaseloste Kuntatoimisto

Lisätietoja Muuramen kunnassa:

Jyri Mäntylä
Vt. hallintojohtaja
040 543 1309
jyri.mantyla@muurame.fi