Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viranhaltijapäätökset Tweb-järjestelmässä

Palvelujohtajan viranhaltijapäätös 1/2022

Lisätietoja Muuramen kunnassa:

Riitta Sokka
Hallintojohtaja
040 543 1309
riitta.sokka@muurame.fi