Viranhaltijapäätös: Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset

01.10.2018 12:08

Kategoria: Kuulutukset

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laki nostaa kelpoisuusvaatimuksia ja muuttaa päiväkotien henkilöstörakennetta. Uudessa laissa säädetään muuan muassa kelpoisuuksiin perustuvista nimikkeistä ja nostetaan päiväkodin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia.

Otetaan käyttöön seuraavat tehtävänimikkeet

  • päiväkodin apulaisjohtaja (aiemmin varajohtaja)
  • päiväkodin vastuuopettaja (uusi)
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja (ent. erityislastentarhanopettaja)
  • varhaiskasvatuksen opettaja (ent. lastentarhanopettaja)
  • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (ent. lastenhoitaja)
  • päiväkotiavustaja (ent. päiväkotiapulainen)

Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vähäpesola

Viranhaltijapäätös; varhaiskasvatuksen nimikemuutokset