Valitse sivu

Yhdistyskysely muuramelaisille yhdistyksille ja järjestöille

Muuramessa on paljon aktiivista järjestö- ja yhdistystoimintaa. Kunnan saaman palautteen mukaan kaivataan kuitenkin myös eri toimijoiden yhteisiä kokoontumisia, joissa voi jakaa ajatuksia ja hyviä käytänteistä sekä sopia mahdollisesta yhteistyöstä muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Viime keväällä järjestetyssä Elinvoimapajassa sovittiinkin Muuramessa toteutettavasta yhdistyskyselystä, jolla kerätään tietoa ja ajatuksia muuramelaisten yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta, tarpeista ja yhteistyöideoista. Muuramen kunta toimii tiedon kerääjänä ja tekee vastauksista koosteen yhdistyksille, jotka huolehtivat jatkotoimenpiteistä ja mahdollisen keskinäisen yhteistyön koordinoinnista.

Kyselyyn vastaa yhdistyksen puheenjohtaja tai yhdistyksen valtuuttama muu yhdistyksen jäsen. Vastausten tulee edustaa yhdistyksen yhteisessä keskustelussa esiin tullutta linjaa, joten ennen vastaamista yhdistysten sisällä toivotaan keskusteltavan kyselyn teemoista:

  • Yhdistyksen tämänhetkiset ilot ja haasteet
  • Halukkuus tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja osallistua mahdollisten yhteisten tapaamisten järjestelyyn
  • Toiminnan ja yhteistyön kehittämisideat

Verkkokyselyssä selvitetään myös, onko yhdistyksen sisällä sovittu kuka huolehtii yhteystietojen päivittämisestä kunnan verkkosivuille sekä selvitetään yhdistyksen halukkuus osallistua kunnan tulevan juhlavuoden rakentamiseen. Vastauksia toivotaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä. 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.

Mikäli yhdistys ei pysty vastaamaan kyselyyn verkossa, tai se haluaa kysymykset paperisessa muodossa keskustelua varten, tulostetun kyselylomakkeen voi noutaa kirjaston palvelutiskiltä. 

Kyselyssä ilmoitettujen yhdistysten yhteyshenkilöiden yhteystiedot tallennetaan Muuramen kunnan viestinnän yhteyshenkilörekisteriin. Rekisteriseloste ja tietoja henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuoja-asetuksen verkkosivulta.

Yhdistyskyselyyn