Yksityistiet

Yksityistielain mukaan Muuramen kunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan tiejaos, johon kuuluu kaksi lautakunnan jäsentä ja tiejaoksen sihteeri. Sihteerinä toimii mittauspäällikkö.

Avustukset yksityisteille

Kunnossapitoavustus

Muuramen kunta myöntää vuosittain oman kuntansa yksityistierekisteriin merkityille tiekunnille kunnossapitoavustuksia. Avustukset tulevat hakuun alkuvuodesta. Hausta tiedotetaan verkkosivujen kuulutuksissa sekä tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2019 ovat haettavissa. Hakemus liitteineen on toimitettava Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteella Muuramen kunta/Martti Halonen, PL 1, 40951 Muurame, viimeistään maanantaina 18.03.2019 kello 12.00. Hakemuksen (pdf-tiedosto) voi toimittaa myös martti.halonen@muurame.fi.

Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään vuoden 2018 aikana tehdyt työt kirjanpitotietoineen, sekä kuluvan vuoden 2019 kunnossapitoarvio. Myös tiekunnan yhteyshenkilöt yhteystietoineen ja tiekunnan pankkitilin yhteystiedot tulee merkitä hakemukseen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuslomake (excel)
Yksityisteiden kunnossapitoavustuslomake (pdf)

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä edellisvuosien perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, joiden arviointiperusteet ovat oleellisesti muuttuneet. Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan liitteineen Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle. Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään edellisen vuoden aikana tehdyt työt tilitietoineen sekä kuluvan vuoden kunnossapitoarvio.

Perusparannusavustus

Perusparannusavustusta haetaan ELY-keskukselta. Saatuaan perusparannusavustusta valtiolta tiekunta voi hakea lisäavustusta perusparannukseen myös kunnalta. Kunta myöntää avustusta tien perusparannukseen harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti (YKTL 95§). Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä kopio tiekunnan kokouksen päätöksestä toteuttaa parannushanke, kartta perusparannettavasta kohteesta, tiedot tehtävistä toimenpiteistä ja suunnitellusta rahoituksesta sekä Ely-keskuksen päätös myönnetystä perusparannusavustuksesta. Hakemus on toimitettava Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle viimeistään elokuun loppuun mennessä. Perusparannukseen ei varata vuosittain erikseen määrärahoja, vaan tiekunnan hakemus huomioidaan tulevan vuoden talousarviokäsittelyssä ja mahdollinen avustussumma varataan seuraavan vuoden talousarvioon. Mahdollinen avustus maksetaan tiekunnalle perusparannushankkeen toteuduttua hankkeeseen myönnetyistä määrärahoista.

Yksityisteille myönnettävistä avustuksista päättää Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta vuosittain.

Yksityisteiden puomit ja liikennemerkit

Pysyvän liikennemerkin ja puomin asettamiseen tienpitäjä (yksityistiekunta) tarvitsee kunnan suostumuksen. Asian käsittelee Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Kysy lisää:

Martti Halonen
Mittauspäällikkö
014 659 654
martti.halonen@muurame.fi