Yleiskaavoitus

Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Muuramen kunnassa on tavoitteena, että tekeillä on vain yksi yleiskaava kerrallaan.
Tällä hetkellä on käynnissä Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosan tarkistamisen 2016.
Vireillä olevat kaavat

Voimassa olevat yleiskaavat

Osayleiskaavat:
Keskustaajaman osayleiskaava, I-vaihe, pohjoisosa (2015), kaavakartta, kaavaselostus, luontoselvitys
Isolahden osayleiskaava (2012), kaavakartta, kaavaselostus

Rantayleiskaavat:
Päijänteen rantayleiskaavan muutos (2007), kaavakartta, kaavaselostus
Muuratjärven rantayleiskaava (2004), kaavakartta, kaavaselostus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Muuramen kunnan oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat:
Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
Muurame - Sääksvuori osayleiskaava (1996)

Oikeusvaikutukseton (vahvistamaton) yleiskaava ei perustu nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL, 2000).

Muita yleissuunnitelmia

Kotirannan yleissuunnitelma (2015)
Keskustan kehittämissuunnitelma (2014)

Lisää tietoa yleiskaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Kuulutukset
http://www.muurame.fi/kuulutukset

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi