Yleiskaavoitus

Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, sillä ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin puhutaan osayleiskaavasta. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Muuramen kunnassa on tavoitteena, että yksi yleiskaava on tekeillä aina kerrallaan. Tällä hetkellä tekeillä on Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa (Vireillä olevat kaavat).Yleiskaavat hyväksyy valtuusto.

Keskustaajaman osayleiskaava, I-vaihe, pohjoisosa
(valt. 19.10.2015 § 68)

kaavakartta, kaavaselostus, luontoselvitys

Isolahden osayleiskaava
(valt. 24.2012 § 49)

kaavakartta, kaavaselostus

------------------------------------

RANTAYLEISKAAVAT:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Päijänteen rantayleiskaavan muutos
(kv 29.10.2007 § 97)

kaavakartta, kaavaselostus

Muuratjärven rantayleiskaava
(kv 21.6.2004 § 42)

kaavakartta, kaavaselostus

--------------------------------

OIKEUSVAIKUTUKSETTOMAT YLEISKAAVAT:

Oikeusvaikutukseton (vahvistamaton) yleiskaava ei perustu nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL, 2000).

Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
Muurame - Sääksvuori osayleiskaava (1996)

Lisää tietoa yleiskaavoituksesta löytyy:
www.ympäristö.fi

Kuulutukset
http://www.muurame.fi/kuulutukset

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi