Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, sillä ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin puhutaan osayleiskaavasta. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Muuramen kunnassa on tavoitteena, että yksi yleiskaava on tekeillä aina kerrallaan. Tällä hetkellä tekeillä on Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa (Vireillä olevat kaavat).Yleiskaavat hyväksyy valtuusto.

YLEISKAAVOJA

Keskustaajaman osayleiskaava, I-vaihe, pohjoisosa
(valt. 19.10.2015 § 68)

Kaavakartta ja - selostus,
luontoselvitys

Isolahden osayleiskaava
(valt. 24.9.2012 § 49)

Kaavakartta ja - selostus

------------------------------------

RANTAYLEISKAAVAT:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Päijänteen rantayleiskaavan muutos
(kv 29.10.2007 § 97)

Kaavakartta ja - selostus

Muuratjärven rantayleiskaava
(kv 21.6.2004 § 42)

Kaavakartta ja -selostus

--------------------------------

OIKEUSVAIKUTUKSETTOMAT YLEISKAAVAT:

Oikeusvaikutukseton (vahvistamaton) yleiskaava ei perustu nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL, 2000).

Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
Muurame - Sääksvuori osayleiskaava (1996)

Lisää tietoa yleiskaavoituksesta:
www.ympäristö.fi

Yhteystiedot/kaavoitus
Muuramen kunta
PL1/Virastotie 8
40951 Muurame
www.muurame.fi/kaavoitus

Muuramen kunnan virastotalo ei ole täysin esteetön rakennus. Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto (tekniset palvelut) sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne ei ole esteetöntä kulkuyhteyttä. 

Liikkumisesteiset henkilöt voivat sopia tarvittaessa tapaamisen Muuramen kirjastoon.

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti
014 659 661
marja.jukkala@muurame.fi