Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Muuramessa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunta alaisenaan ympäristöpäällikkö. Lautakunta kokoontuu käsittelemään lupa- ja muita asioita kerran kuukaudessa.

Toimiston aukioloajat ma-pe klo 9 - 15

Yhteyshenkilö Muuramen kunnassa:

 

Kari Saari
Ympäristöpäällikkö
0400 515 630
kari.saari@muurame.fi
Ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoitukset, kunnan metsienhoito.