Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Muuramessa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunta alaisenaan ympäristöpäällikkö. Lautakunta kokoontuu käsittelemään lupa- ja muita asioita kerran kuukaudessa.

Yhteyshenkilö Muuramen kunnassa:

Ympäristöpäällikkö
Kari Saari
0400 515 630
kari.saari@muurame.fi

Vuosilomalla 17.10.- 30.11.2022

Vt. Ympäristöpäällikkö
Jonna Heinänen
040 6501594
jonna.heinanen@muurame.fi

Ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoitukset, kunnan talousmetsien hoito.