Valitse sivu

Hakija: Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy y-tunnus: 0763176-1
Toiminnan sijainti: Virastotie 7, 40950 Muurame
Toiminta: Rakennustyö / paalutus

Nähtävillä: Päätös on tehty 24.4.2024 Päätös on yleisesti nähtävillä Muuramen kunnan verkkosivuilla valitusajan 24.4.2024- 31.5.2024. Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 24.4.2024, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päätöksestä on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 23.5.2024.

Ympäristöpäällikkö Jonna Heinänen, 0406501594

Päätös