Valitse sivu
Asia Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään
Kuulutuksen julkaisupäivä 25.8.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.
Antopäivä 25.8.2023
Hakija Kiinteistön omistaja
Nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.8.-1.10.2023 Muuramen kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.  Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.
Päätös