Yritystontit

Muuramekeskuksen palvelun kasvavat Sillanniityn alueelle

Muuramen kunta myy Sillanniityn liiketontin

Muuramen kunta myy Sillanniityn liiketontin valtatie 9 varrelta. Tontin koko on noin 6 ha ja siihen saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tiloja 20 000 k-m².

Hakemus ja tarjoushinta tontista tulee lähettää perjantaihin 10.5.2019 mennessä sähköpostitse Muuramen kunnan yrityskoordinaattorille Mika Partaselle mika.partanen@muurame.fi.

Mahdolliset tarkentavat kysymykset tulee toimittaa perjantaihin 12.4.2019, klo 15.00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan keskiviikkona 17.4.2019 kunnan internet-sivulla www.sillanniitty.fi

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntöilmoitus

Liitteet

1. Asemakaava kaavamerkintöineen

2. Havainnekuvat alueelta 4 kpl

3. Maisemamuurin toteutussuunnitelma ja kustannusarvio  

4. Pohjatutkimus, rakennettavuus ja tasaussuunnitelma

5. Vesihuollon yleissuunnitelma

6. Lisätietoja myyntikohteesta  

7. Kauppakirjaluonnos
 

Muuramekeskus 9-tien varrella kehittyy

Muuramekeskus on kauppakeskittymä 9-tien varrella 15 km Jyväskylästä ja 135 km Tampereelta. Muuramekeskus laajenee suuremmaksi alueeksi, sillä Muuramen kunta on ostanut 35 hehtaaria maata 9-tien länsipuolelta. Alue on kaavoitettu kaupan ja teollisuuden alueeksi.

Muuramekeskuksen Sillanniityn havainnekuvat 19 kpl lataa tästä kaikki

Havainnekuva Sillanniityn maisemamuurista

              

Punasilta I ja II

Punasilta sijaitsee 9-tien varrella 15 km Jyväskylään ja 135 km Tampereelle. Tonttien hinta 5 €/m2. Tonteilla on valmiina kunnallistekniikka. Tontit rinnemaaston vuoksi alueelle on tehty yleissuunnitelmaluontoinen rakennettavuusselvitys rakentajien käyttöön.

Teollisuuskylä – Business Park

Teollisuuskylä sijaitsee Muuramen eteläpuolella 9-tien varrella. Teollisuuskylään on yli 40-vuotisen historian aikana syntynyt noin 80 uutta yritystä, työpaikkoja on yli tuhat. Teollisuuskylästä on kehittynyt muun muassa metalliteollisuuden osaamiskeskus.


 

Ota yhteyttä:

Mika Partanen
Yrityskoordinaattori
014 659 598, 050 304 8425
mika.partanen@muurame.fi
Elinkeinoasiat, toimitilat, yritystontit
Julia Virtanen
Kehittämisjohtaja
014 659 650, 0400 489 901
julia.virtanen@muurame.fi
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, esittelijä