Rakennusvalvonta

Uudet ympäristöministeriön asetukset astuivat voimaan 1.1.2018. Asetukset korvaavat pääsosin vanhat kumotut rakentamismääräyskokoelman osat http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset .

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta ja rakennetun ympäristön kuntoa ja laatua.

Muuramessa rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisten palveluiden lautakunta alaisenaan rakennusvalvonnan henkilöstö. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat, tehdään lupiin liittyvät katselmukset ja opastetaan rakentajia.

Rakennusvalvonnassa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Ensisijaista on, että rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivan lupakäsittelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien määräysten mukaisuus ja suunnittelijoiden pätevyys heti alkuvaiheessa.  Luonnosten ja asiakirjojen esittely tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa.

Kaavoituksen sivuilta löytyy tietoa kaavoituksesta ja Muuramen kunnan asemakaavayhdistelmä

Mittauspalveluista löydät tietoa käytettävästä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä, rakentamiseen liittyvistä mittauksista sekä kunnan myymien tonttien karttapaketista.

Tontit sivuilta löytyy tietoa kunnan omistamista vapaista tonteista

Lainsäädäntö- ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Linkki ympäristö.fi sivuille, josta löytyy kaikkea rakentamiseen liittyvää informaatiota

Markus Lajunen
Lupainsinööri
014 659 980, 050 447 1296
markus.lajunen@muurame.fi
Jukka Kalliola
Rakennustarkastaja
014 659 640, 0400 543 671
jukka.kalliola@muurame.fi
Rakennusvalvonta, toimistopäivä ti klo 9 - 14
Pia Harjula-Lahti
Rakennusvalvonnan sihteeri
014 659 641
pia.harjula-lahti@muurame.fi