Valitse sivu

Kaavoituksen maksut ja lomakkeet

Kaavoituksen maksut ja lomakkeet

Asemakaavan ja kaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä perittävät maksut ovat voimassa 1.1.2023 alkaen (valt. 20.6.2022 § 33).

Kaavoitustaksa

Asemakaavan muutosta voi hakea tontin omistaja tai haltija. Hakemukseen (pdf) on liitettävä todistus siitä, että hakija omistaa tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee, esim. lainhuutotodistus, oikeaksi todistettu kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös. Lisäksi hakemukseen on syytä liittää havainnollistava karttapiirustus.

Allekirjoitettu hakemus toimitetaan osoitteeseen: Muuramen kunta, PL1, 40951 Muurame, käyntiosoite Virastotie 8 tai sähköpostilla  info@muurame.fi.

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä keskustella kaavoitusarkkitehdin/kehittämisjohtajan kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella haettavan muutoksen kunnan perimistä kustannuksista ja aikataulusta ym. muutokseen liittyvistä asioista.

Kaavamuutoshakemus

Aineiston tilauslomake