Valitse sivu

Muuramen kunnan palvelut ukrainalaisille

Millaisia Muuramen kunnan järjestämiä palveluita ukrainalaisille on tarjolla?

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää tarkemmin henkilön oleskelustatus, onko hän rekisteröitynyt tilapäisen suojelun piiriin tai turvapaikan hakijaksi. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta.

  • Matkailijat/turistit, jotka oleskelevat Suomessa 90 vuorokautta, ovat oikeutettuja kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin sekä välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Näiden järjestämisestä vastaa kunta tai sairaanhoitopiiri.
  • Ukrainasta tulleet henkilöt ohjataan hakemaan tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa Suomesta. Tilapäisen suojelun piirissä olevilla ja turvapaikanhakijoilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joiden järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus.

Tilapäisen suojelun piirissä olevilla sekä turvapaikkaa hakevilla lapsilla on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tilanteessa, jossa huoltaja esimerkiksi työskentelee, opiskelee tai siihen on muu vastaava syy.

Myös kiireellisessä tilanteessa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa varhaiskasvatus on järjestettävä. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on kuitenkin aina ensisijaisesti mietittävä lapsen etua ja varhaiskasvatuksen järjestämisen tulee perustua lapsen tarpeiden yksilölliseen arviointiin.

Avoin päiväkoti tarjoaa kaikille alle kouluikäisille lapsille varhaiskasvatustoimintaa Perhekeskuksessa, osoitteessa Virastotie 7.

Kun turvapaikka perheelle ja lapselle on myönnetty, lapsella on yhtäläinen oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, kuten muillakin lapsilla, joiden kotikunta on Suomessa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta yhteyttä voi ottaa varhaiskasvatuspalveluiden sihteeriin Jaana Lahtoseen, p. 050 384 7630, jaana.lahtonen@muurame.fi

Kouluikäisille lapsille ja nuorille järjestetään valmistavaa opetusta. Mikäli kuntaan tulee uusia maahanmuuttajalapsia tai nuoria, heidän edustajiaan pyydetään ottamaan koulupaikka-asioissa yhteyttä opetuspalveluiden sihteeriin Liisa Leikolaan puh. 0400 546 366 liisa.leikola@muurame.fi.