Valitse sivu

Talous ja strategiat

Tilinpäätökset

Muuramen kunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen tilinpäätös 2021
Muuramen kunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen tilinpäätös 2020

Muuramen kunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen tilinpäätös 2019

Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen tilinpäätös 2018
Muuramen kunnan tilinpäätös 2018
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tilinpäätös 2017
Muuramen kunnan tilinpäätös 2017
Muuramen kunnan tilinpäätös 2016
Muuramen kunnan tilinpäätös 2015
Muuramen kunnan tilinpäätös 2014

Talousarviot

Muuramen kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma
Muuramen kunnan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma
Muuramen kunnan vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma
Muuramen kunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
Muuramen kunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
Muuramen kunnan vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma
Muuramen kunnan vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017
Arviointikertomus 2016
Arviontikertomus 2015

Strategiat ja suunnitelmat

Muuramen kunnan työllistämisohjelma 2018- (hyväksytty kunnanhallituksessa 5.11.2018)
Palveluverkkoraportti (FCG syksy 2018)
Muuramen kunnan strategia vuosille 2016 – 2021 (hyväksytty valtuustossa 29.8.2016)
Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018
Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022
Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022 väliarviointi

Hyvinvointikertomus

Muuramen kunnan hyvinvointikertomus (hyväksytty valtuustossa 22.6.2021)

Hallinto- ja palkkiosääntö

Muuramen kunnan hallintosääntö 20.3.2023

Omistajapoliittisen linjaukset

Muuramen kunnan omistajapoliittiset linjaukset (hyväksytty valtuustossa 16.9.2009)
Muuramen kunnan konserniohje (hyväksytty valtuustossa 28.8.2017)

Muuramen strategia 2022-2025 (lataa esite)
Muuramen strategia ja toimeenpano-ohjelma 2022-2025 (lataa esite)

Muuramen kunnan strategiakaavio. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT: Tasapainoninen talous, Muuntautumiskykyinen ja kokeileva organisaatio, Uuden teknologian hyödyntäminen, Vastuullinen aktiivinen ja osallistuva kuntalainen, Liikkuva Muurame -toiminta. STRATEGISET TAVOITTEET: Elinvoima ja kestävä kasvu, Yrittäjäaktiivinen elinkeinopolitiikka, Innovatiivisuuden mahdollistava toimintaympäristö, Positiivinen Muurame-brändi, Hyvinvointi ja palvelut, Tehokas ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, Joustavat oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut sujuvan arjen turvaamiseksi, Oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen.