Valitse sivu

Monilukutaito

Monilukutaito on ihmisenä olemisen ja elämisen taitoa yhä kirjavammassa maailmassa. Se on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.  Se on taitoa suhtautua maailmaan samaan aikaan avoimesti ja terveen kriittisesti.

Jokainen meistä tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä päivittäin arjen tilanteissa koulussa, työssä ja harrastuksissa. Toimimme tekstien kanssa monin tavoin; kun luemme ja katsomme uutisia, kuuntelemme äänikirjoja ja podcasteja, kirjoitamme ja äänitämme pikaviestejä. Tekstien lukeminen ja tuottaminen edellyttää monilukutaitoa eli taitoa lukea, ymmärtää ja tulkita sekä kirjoittaa ja tuottaa monimuotoisia tekstejä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin välinein. (Oph, Kansallinen lukutaitostrategia 2030).

Loppuvuodesta 2021 julkaistun Kansallisen lukutaitostrategian 2030 keskiöön on nostettu monilukutaidon vahvistaminen. Monilukutaidon kehittäminen antaa sinulle valmiudet arvioida tietoa, väitteitä ja mielipiteitä, tarvittaessa myös haastaa niitä. Et jää keskustelusta syrjään, et ole helposti höynäytettävissä ja osaat toimia vastuullisesti. Ilman monilukutaitoa ihminen ymmärtää ympäristöään heikosti. Silloin oma ymmärrys ja ajattelu voi korvautua uskomuksilla ja maailmankuva saattaa jäädä kapeaksi. (Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma, http://www.monilukutaito.com/).

 Monilukutaito (Lähde: Oph, Kansallinen lukutaitostrategia 2030)

Monilukutaito (Lähde: Oph, Kansallinen lukutaitostrategia 2030)

Lyhyesti sanottuna monilukutaito merkitsee mahdollisuutta täysivaltaiseen osallisuuteen ja vastuulliseen osallistumiseen. Monilukutaito on meidän jokaisen oikeus.

Muuramen kirjasto on saanut Aluehallintovirastolta rahoituksen Kansalliseen lukutaitostrategiaan pohjautuvalle Tietotaitoa arkeen – monilukutaitoa kaikelle kansalle -hankkeelle. Hankeen puitteissa toteutetaan lukupiiri/keskustelutilaisuus +asiantuntijavierailu -kokonaisuuksia monilukutaidon eri osa-alueista. Hankkeeseen liittyviä kaikille asiasta kiinnostuneille tarkoitettuja tilaisuuksia ja yleisöluentoja tullaan järjestämään kaikkiaan 6 kappaletta vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensimmäiset hankkeen luennot järjestetään tänä syksynä. Aiheeksi valikoituivat tässä maailmanajassa erittäin ajankohtaiset kokonaisuudet: kuvanlukutaito ja kriittinen lukutaito.

Kuvanlukutaito

Kuvanlukutaito on osa medialukutaitoa. Se tarkoittaa mm. sitä, että ymmärrämme millä keinoilla kuva voi meihin vaikuttaa ja miten se voi ohjata havaintojamme. Se on myös kykyä nähdä kuvien pintaa syvemmälle kuvan kulttuurisidonnaisiin merkityksiin.

Kaikki kuvat ovat visuaalisia, mutta kaikki visuaalinen ei ole kuvallista. Visuaalisuus sisältää paljon muutakin kuin kuvat; siihen sisältyy kaikki nähtävissä oleva ympäristössämme. (http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/)

 

​Visuaalinen lukutaito viittaa joukkoon visuaalisia kykyjä, joita ihminen voi kehittää näkemällä ja muiden aistien antaman kokemuksen varassa. Kehittyessään nuo kyvyt mahdollistavat visuaalisesti lukutaitoisen ihmisen tulkita ja erotella ympäristönsä näkyvää toimintaa, esineitä, luonnon tai ihmisen muovaamia symboleita. Näiden kykyjen luova käyttö on avain kommunikaatioon toisten kanssa, ja niiden avulla ihminen voi tulkita visuaalisen kommunikaation mestariteoksia. (Puustinen & Seppänen, Luottamuksen kuva 2010.)

Kuvanlukutaidosta tulee luennoimaan muuramelainen valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen, joka voitti vuoden 2021 parhaan lehtikuvan palkinnon, sekä valittiin vuoden kuvajournalistiksi. Kuvanlukutaidon avoin yleisöluento järjestetään 12.10. klo 18. valtuustosalissa (Virastotie 8).

Kirjallisuutta kuvanlukutaidosta

Kuvan lukemisen menetelmiä

kuvanlukutaito.weebly.com

Tuhat sanaa – kuvanlukutaidon oppimateriaali

Kriittinen lukutaito

Kriittinen lukutaito tarkoittaa kykyä arvioida, tulkita ja analysoida tietoa. Lisäksi se on taitoa tunnistaa, miten teksteillä ja diagrammeilla voidaan vaikuttaa ja jopa johtaa harhaan. Taidosta on tullut entistä tärkeämpi, kun virheellisen tiedon leviämisestä on tullut yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista. Mikäli tekemämme päätökset pohjautuvat väärään tai virheelliseen tietoon, sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi terveyteen ja talouteen.

Kirjoitetun kielen avulla ajatuksemme leviävät tehokkaasti, erityisesti internetin aikakaudella. Lukemisessa, kuten kaikessa ihmisten välisessä kommunikaatiossa tarvitaan kuitenkin kriittistä arviointikykyä, koska kaikki saamamme tieto ei ole totuuden tai etujemme mukaista.

(Minna Torppa, Apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto, CRITICAL hankkeen varajohtaja)

Kriittinen lukutaito

Kriittisestä lukutaidosta tulee luennoimaan CRITICAL-hankkeen (STN) www.educritical.fi  vuorovaikutusvastaava ja Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa lasten ja nuorten kriittisestä lukutaidosta valmisteleva tutkija Elina Hämäläinen. Kaikille avoin luento kriittisestä lukutaidosta 16.11. klo 18. valtuustosalissa (Virastotie 8)

”Olen Elina Hämäläinen (KM, TtM) Jyväskylän yliopistosta ja viimeistelen parhaillaan kasvatustieteen väitöskirjaani, jossa on tutkittu kuudesluokkalaisten ja lukiolaisten tutkivan kriittisen nettilukemisen taitoja sekä näiden taitojen opettamista. Olen koulutukseltani terveystiedon ja psykologian aineenopettaja ja toiminut mm. lukio-opettajana sekä useiden vuosien ajan yliopistolla opettajankouluttajana ja tutkijana. Tällä hetkellä työskentelen vuorovaikutusvastaavana ja tutkijana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Critical-hankkeessa, joka tutkii nuorten kriittisen lukemisen taitoja, kehittää opetusmateriaaleja näiden taitojen tukemiseksi sekä antaa suosituksia kriittisen lukutaidon edistämiseksi.

Vaikka nettiä käytetään eniten viihteellisiin tarkoitusperiin, toimii se yhä useammin myös tiedonlähteenä niin koulussa, opinnoissa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Tutkivaan ja kriittiseen nettilukemiseen voidaan katsoa kuuluvaksi taidot hakea ja valita luotettavia tiedonlähteitä netissä, taidot arvioida nettilähteiden luotettavuutta sekä taidot yhdistellä ja vertailla eri nettilähteiden tietoja esim. päätöksenteon tueksi. Nämä taidot ovat haastavia myös meille aikuisille, sillä nettilähteiden laatu ja luotettavuus vaihtelevat, tiedon alkuperän selvittäminen voi joskus olla lähes mahdotonta ja nettilähteet sisältävät usein ristiriitaistakin informaatiota. Muuramen kirjaston luennoilla ke 18.11. esittelen tutkimuspohjaisesti nettilukemiseen liittyviä haasteita sekä annan vinkkejä kriittisen nettilukemisen tueksi.”

Esiintyjän kasvokuva ja tapahtuman tiedot.

Tapahtuma striimataan Muuramen kunnan youtube-kanavalla. 

Kirjallisuutta kriittisestä lukutaidosta

Kriittinen lukutaito on kansalaistaito

CRITICAL-hanke

Lukutaito kehittyy yhdessä lukemalla

Koulu kriittisyyden ja kriittisen lukutaidon perustana

Kriittinen lukeminen

Miksi vastustamme tietoa? Tietoresistenssiin on monta syytä

Carita Kiilin haastattelu

Kirjoituspiiri

Luentojen lisäksi hankkeeseen liittyy myös kaksi kaikille avointa kirjoittamisen lyhytkurssia. Ensimmäinen neljän kokoontumiskerran kurssi järjestetään marraskuussa, ja toinen vastaava lyhytkurssi on tarkoitus toteuttaa maaliskuussa 2023. Kirjoittajapiirit kokoontuvat kirjaston tiloissa (os. Virastotie 8), syksyn aloitus ma 7.11. klo 17.30. 

Luovan kirjoittamisen kurssilla etsitään inspiraatiota, ideoita, omaa juttua ja sisäistä kirjoittajaa. Aiempaa kokemusta kirjoittamisesta et tarvitse ja voit osallistua niin monelle kerralle kuin haluat. Pakkaa reppuun vain kirjoitusvälineet ja halu kirjoittaa.

Kirjallisuutta kirjoittamisesta

Lisämateriaalia

Kirjastot.fi -sivuston materiaalia mediakasvatukseen, lähdekritiikkiin ja keskusteluihin

FaktaBaari: Diginatiiveista digitaalisesti lukutaitoisiksi kriittisiksi ajattelijoiksi