Valitse sivu

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Tavoitteena on tukea henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä edistää työllistymistä. Kuntouttavaan työtoimintaan on mahdollista osallistua kunnan omissa yksiköissä, seurakunnan, säätiöiden tai yhdistysten erilaisissa työtehtävissä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Siitä sovitaan TE-toimiston, kunnan palveluohjaajan ja asiakkaan kanssa yhdessä laaditussa aktivointisuunnitelmassa. Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä se korvaa virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Työtoiminnan jakso on kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistutaan sopimuksen mukaan 1 – 4 päivänä viikossa 4 – 8 tuntia päivässä. Työtoiminnan aikana asiakkaalle maksetaan työttömyysetuus ja kulukorvaus.