Valitse sivu

Avustukset

Etusivu / Info ja asiointi / Avustukset

Muuramen kunta avustaa muuramelaisia tai Muuramessa toimivia yhdistyksiä, järjestöjä, yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita myöntämällä avustuksia tai tekemällä yhteistyösopimuksia. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa ja kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.

Avustukset ja yhteistyösopimukset kohdennetaan toimintaan, joka edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, aktivoi kuntalaisia, lisää elinvoimaa, kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä ja ehkäisee syrjäytymistä.

Yleisavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden.

Avustukset on esitelty tarkemmin