Valitse sivu

Avustukset

Etusivu / Info ja asiointi / Avustukset

Muuramen kunta tukee avustuksilla toimintaa, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta sekä lisää kunnan elinvoimaa. Avustettava toiminta tukee kunnan strategian tavoitteiden toteutumista. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta ovat Muuramessa. Perustellusta syystä avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka toteutetaan Muuramessa, vaikka toimijan kotipaikka olisi muualla kuin Muuramessa. Hakijoita voivat olla esimerkiksi yhdistykset, järjestöt tai yhteisöt.

Myönnettäviä avustuksia koskevat Muuramen kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja myöntörajoitteet, tutustu niihin huolellisesti ennen avustuksen hakemista.

Avustusten hakuajat ja tarkemmat avustuskohtaiset ehdot kerrotaan kunkin avustuksen hakuilmoituksessa.

Hakeminen

Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisillä hakulomakkeilla.
Hakemuksen voi halutessaan kuitenkin toimittaa edelleen myös paperisena. Paperisia hakemuslomakkeita voi tiedustella Muuramen kunnan infopisteestä. Paperinen hakemus palautetaan kunkin haun määräaikaan mennessä Muuramen kunnan infopisteeseen osoitteella:

Muuramen kunta
*Avustushaun nimi*
Virastotie 8
40950 Muuramen kunta.

Avustukset on esitelty tarkemmin

Avustusinfo kuntalaisille 14.3.2024