Valitse sivu

Kadut ja tiet

KATUJEN KUNNOSSAPITO

Kunnan katujen ja katuvalaistuksen ylläpidosta vastaa Muuramen kunta. Kunta ylläpitää katuverkostoa vajaan 70 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä runsaat 18 kilometriä. Näiden lisäksi kunnan alueella on noin 100 kilometriä järjestäytyneiden tiekuntien omistuksessa olevia yksityisteitä sekä suuri määrä loma-asutuksen, metsätalouden ym. käyttäjien omistamia yksityisteitä. Hoitotyöt toteutetaan omajohtoisesti omien ammattimiesten ja kilpailutettujen koneyrittäjien avulla.

Valtion teiden kunnosta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Näitä teitä ovat mm.

  • Valtatie 9
  • Muuramentie Teollisuusalueelle asti
  • Muurame-Isolahti
  • Muurame-Säynätsalo
  • Kinkomaa-Keljonkangas-Säynätsalo

Urakoija on tällä hetkellä YIT tai sen hankkimat aliurakoitsijat. Ajoteiden lisäksi huolehditaan suojateiden, kevyenliikenteenväylien ja linja-autopysäkkien kunnosta. Tien kuntoon ja kunnossapitoon liittyvät huomautukset www.palautevayla.fi

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa liikenne.palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Yksityistierekisteri