Valitse sivu

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Muuramessa asuva tai Muurameen muuttava perhe voi asioida sähköisesti alla olevilla tavoilla riippuen siitä, onko kyseessä uusi asiakas vai nykyinen asiakas.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Saat automaattikuittauksen hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi on vastaanotettu.

Uudet asiakkaat

Uusille asiakkaille tarkoitettu sähköinen hakemus ei edellytä tunnistautumista:

Tiedot varhaiskasvatuksen hakemiseen ja järjestelyihin liittyvistä muutoksista löydät varhaiskasvatuksen ajankohtaista-sivulta.

Sähköisessä palvelussa voit tehdä:

 • Kunnallisen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja kerhohakemuksen (yksityiseen varhaiskasvatukseen paikkaa haetaan suoraan yksityiseltä toimijalta)
 • Siirtohakemuksen kunnallisen varhaiskasvatus- tai kerhopaikan vaihtamisesta
 • Laskea arvion perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan. Laskuri ei sisällä Muuramen hoitoaikaperusteisia tuntirajoja.
 • Yksityisen varhaiskasvatuspaikan palvelusetelihakemuksen. Hakemuksen voi tehdä kun yksityinen varhaiskasvatuspaikka on varmistunut.
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköpostiviesti. Muistakaa tarkistaa myös roskapostiin saapuneet viestit.

Sähköisen päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun alla olevan linkin kautta (Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut>).

 • Palvelupäätökset (varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja yksityisestä palvelusetelistä) löytyvät Meidän perhe / lapsi alta. Perheen lasten päätökset löytyvät lapsen nimen perästä ”Näytä tiedot” – painikkeen alta.
 • Asiakasmaksupäätökset löytyvät Meidän perhe välilehdeltä Yleisnäkymän alta. Asiakasmaksupäätös on perhekohtainen ja siksi yleisnäkymän alta.

Nykyiset asiakkaat

Nykyisille asiakkaille tarkoitettu sähköinen hakemus vaatii tunnistautumisen:

Nykyisille asiakkaille tarkoitetun palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta. Tunnistustavaksi voit valita pankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Palvelun tuetut selaimet: Chrome kolme uusinta versiota, Firefox kolme uusinta versiota, IE10 ja IE11

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon

Asiakas voi antaa suostumuksensa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu- ja palvelupäätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Päätökset lähetetään sähköisenä viestinä varhaiskasvatuksen verkkoasiointiin. Päätökset löytyvät kohdasta Meidän perhe > Yleisnäkymä. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään asiakkaan varhaiskasvatuspalveluihin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja voitte käydä lukemassa päätöksen yllä olevasta linkistä (Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut). Asiakas itse vastaa kunnan tiedossa olevien yhteystietojen ajantasaisuudesta. Muutoksista yhteystiedoissa on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tai sähköisesti varhaiskasvatuksen sähköisen palvelun kautta. Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa.

Sähköisessä palvelussa voit tehdä:

 • Kunnallisen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja kerhohakemuksen, sekä yksityisen varhaiskasvatuspaikan palvelusetelihakemuksen (kun paikka yksityisestä varhaiskasvatuspaikasta on varmistunut)
 • Siirtohakemuksen kunnallisen varhaiskasvatus- tai kerhopaikan vaihtamisesta
  puhelin- ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen. Näiden ajantasaisuus on erittäin tärkeää, jotta sähköinen tiedoksianto tavoittaa asiakkaan. Osoitetiedot päivittyvät kunnan asiakasrekisteristä automaattisesti eikä näitä pysty itse muuttamaan.
 • Arvion asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan
 • Korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun hyväksymisen
 • Tuloselvityksen liittämällä tulotositteet palveluun. Jos ilmoitatte vain toisen huoltajan tulotiedot/liitteet, on toiselle huoltajalle myös ilmoitettava Tulot alkaen -päivämäärä, vaikka liitteitä ei häneltä laitetakkaan, muuten webissä ei pääse eteenpäin
 • Hoitopaikan irtisanomisen. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.
 • Yksityisen varhaiskasvatuspaikan palvelusetelihakemuksen ja/tai esiopetushakemuksen. Hakemuksen voi tehdä,kun hoitopaikka on varmistunut.
 • Sähköiset palvelu- ja maksupäätökset nähtäväksi ja tulostettavaksi. Palvelupäätösdokumentista löytyy tieto myönnetystä varhaiskasvatus/esiopetus paikasta. Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa.

Sähköisen päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun linkin kautta (Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut>).

 • Palvelupäätökset (varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja yksityisestä palvelusetelistä) löytyvät Meidän perhe / lapsi alta. Perheen lasten päätökset löytyvät lapsen nimen perästä ”Näytä tiedot” – painikkeen alta.
 • Asiakasmaksupäätökset löytyvät Meidän perhe -välilehdeltä Yleisnäkymän alta. Asiakasmaksupäätös on perhekohtainen ja siksi yleisnäkymän alta.

Ohjeita asiakkaille

 • Tuntimäärien muutoksissa yhteys päiväkodin johtajaan tai lapsen päiväkotiryhmään ja tietojenmuutos/irtisanomislomakkeen täyttäminen sekä sen palautus päiväkotiin.
 • Maksuhyvityspäivien määrän laskussa virheitä, ota yhteys päiväkodin johtajaan tai lapsen päiväkotiryhmään.
 • Hoidon aloituspäivän muuttuessa, ilmoita siitä päiväkodin johtajalle tai lapsen päiväkotiryhmään.
 • Hoitopaikan irtisanomisen voi tehdä joko sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella (Tietojenmuutos/irtisanomislomake). Lomake palautetaan täytettynä hoitopaikkaan.
 • Maksu- tai varhaiskasvatuspäätöksistä tarvittaessa yhteys päätöksentekijään, puhelinnumero näkyy päätöksissä.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

 Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)>

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lakisääteinen oikeus hoitopaikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidontarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lapselle joka on jo hoidossa, ei tarvitse tehdä hakemusta joka vuosi erikseen, ellei hänelle haeta siirtoa toiseen yksikköön. Varhaiskasvatuspaikasta ilmoitetaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Päiväkodeista, ryhmäperhepäiväkodeista ja perhepäivähoidosta on mahdollista ostaa yksittäisiä hoitopäiviä tilapäiseen hoidontarpeeseen (17 €/pv), korkeintaan 5 päivää kuukaudessa. Mahdollisuus tilapäiseen hoitoon on tarkoitettu niiden perheiden lapsille, jotka eivät tarvitse vakituista varhaiskasvatuspaikkaa. Tilapäisiä hoitopäiviä käytettäessä säilyy oikeus kotihoidontukeen.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita:

 • yksityisen hoidon tuen (lapsen kotiin palkattava hoitaja) (www.kela.fi)
 • yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, omassa kodissaan työskentelevä hoitaja)
 • kotihoidon tuen, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias. (www.kela.fi)
 • Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu suoraan ko. päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemus tehdään Muuramen kuntaan. (kts. yksityinen päivähoito)

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan muuramelaiset tai Muurameen muuttavat perheet voivat hakea päivähoito- tai esiopetuspaikkaa Muuramen lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Päivähoitohakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Hoitopaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen tulostettavat lomakkeet

Tietosuojaseloste