Valitse sivu

Liikunta-avustukset ja stipendit

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunta- ja urheilutoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Liikunta-avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet. Linjaukset ovat parhaillaan päivitettävinä.

Yleisavustus

Yleisavustusta myönnetään muuramelaisille rekisteröidyille liikuntaseuroille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon ja seuran sääntöjenmukainen toiminta on pääasiassa liikuntaa.

Yleisavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian mukaisesti. Liikunta-avustusten periaatteet ovat päivitettävinä.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Avustusten sähköiset hakulomakkeet

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot ovat haettavina vuosittain 8.1. mennessä.

Stipendiä voi hakea yksittäiselle urheilijalle tai joukkueelle.

Tunnustuspalkinnon voi hakea esimerkilliselle nuorelle urheilijalle (myönnetään enintään neljälle nuorelle) ja vuoden valmentajalle (myönnetään enintään kahdelle).

Vapaamuotoisen hakemuksen tekee urheiluseura ja siinä tulee ilmetä urheilijan/joukkueen menestys (sijoitus, laji, sarja, kilpailupaikka), tiedot ja perustelut esimerkillisestä urheilijasta ja valmentajaehdokkaasta.

Hakemuksessa on oltava myös urheilijan osoite ja puhelinnumero ja joukkueen valmentajan osoite ja puhelinnumero.

Hakemukset tulee lähettää 8.1.mennessä osoitteeseen:

Muuramen kunta, Liikuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 8) 40951 Muurame tai hannele.alanara@muurame.fi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja stipendisäännöistä ja muusta hakumenettelystä, liikuntajohtaja Hannele Alanärä, hannele.alanara@muurame.fi, puh. 040 582 5066.

***

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Avustuspäätökset julkaistaan viranhaltijapäätöksenä kunnan verkkosivuilla.