Valitse sivu

Kulttuuriavustukset

 

Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä taide- ja kulttuuritoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Kulttuuriavustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet,

Avustuksia myönnetään Muuramen kunnassa toimiville rekisteröidyille kulttuuri- ja kansalaisjärjestöille, kunnassa toimiville projekti- ja työryhmille ja yksityisille henkilöille, joiden kotikuntana on Muurame. Avustukset ovat joko yleisavustuksia (Muuramessa kulttuuritoimintaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset) tai kohdeapurahoja ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksen tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu.

Avustuksia ei myönnetä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan, taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksuihin, perus- ja ammatilliseen koulutukseen, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin, opinto- ja virkistysmatkailuun, kansalaisopiston ryhmiin eikä tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tarkoitus on yritystoiminta.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Mikäli käyttötilityksessä varoja ei ole käytetty myönnettyä summaa, avustus maksetaan käytön mukaisesti.

Avustuspäätökset näkyvät viranhaltijapäätöksissä Muuramen kunnan nettisivuilla. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa järjestämänsä yleisötilaisuudet Muuramen kunnan tapahtumakalenteriin.

Hakuajat

Yleisavustukset haetaan vuosittain 31.3. mennessä. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden, kohdeavustus tulee hakea etukäteen huomioiden n. 2 viikon käsittelyaika (loma-aikoina pidempi). Hakemukset laaditaan kulttuuripalveluiden sähköisille hakemuslomakkeille. Hakemuslomakkeen saa edelleen halutessaan myös paperilomakkeena kunnanviraston infosta.

Kohdeavustus maksetaan saajan toimittaman kuluselvityslomakkeen perusteella hakijan ilmoittamalle tilille. Kohdeavustuksen kuluselvitys on jätettävä 2 kuukauden kuluttua avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11.2024​. Jos avustettava kohde toteutuu vasta marras-joulukuussa, kuluselvityksen aikataulusta on sovittava erikseen. Yleisavustusta saaneen yhdistyksen on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä kulttuuripalveluihin edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tilintarkastuskertomus.

Myönnettäviä avustuksia koskevat Muuramen kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja myöntörajoitteet, tutustu niihin huolellisesti ennen avustuksen hakemista.

Avustusten sähköiset hakulomakkeet