Valitse sivu

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä taide- ja kulttuuritoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Kulttuuriavustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet,

Avustuksia myönnetään Muuramen kunnassa toimiville rekisteröidyille kulttuuri- ja kansalaisjärjestöille, kunnassa toimiville projekti- ja työryhmille ja yksityisille henkilöille, joiden kotikuntana on Muurame. Avustukset ovat joko yleisavustuksia (Muuramessa kulttuuritoimintaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset) tai kohdeapurahoja ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksen tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu.

Avustuksia ei myönnetä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan, taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksuihin, perus- ja ammatilliseen koulutukseen, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin, opinto- ja virkistysmatkailuun eikä tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tarkoitus on yritystoiminta.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Mikäli käyttötilityksessä varoja ei ole käytetty myönnettyä summaa, avustus maksetaan käytön mukaisesti. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50 %.

Avustuspäätökset näkyvät viranhaltijapäätöksissä Muuramen kunnan nettisivuilla. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa järjestämänsä yleisötilaisuudet Muuramen kunnan tapahtumakalenteriin.

Hakuajat

Yleisavustukset haetaan vuosittain 31.3. mennessä. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan kulttuuripalveluiden hakemuslomakkeelle (lomakkeet uusitaan sähköisiksi 15.3. mennessä, sitä ennen lomake ei ole käytettävissä). Hakemuslomakkeen saa edelleen halutessaan myös paperilomakkeena, tiedustelut 050 595 3621.

Kohdeavustus maksetaan saajan toimittaman luotettavan tiliselvityksen perusteella hakijan ilmoittamalle tilille. Tiliselvitys on toimitettava kulttuuripalveluihin viimeistään myöntövuonna 15.12. mennessä. Yleisavustusta saaneen yhdistyksen on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä kulttuuripalveluihin edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tilintarkastuskertomus.