Valitse sivu

Ajankohtaista

Tälle sivulle on listattu Muuramen varhaiskasvatusta koskevia ajankohtaisia asioita.

Esiopetukseen hakeminen lukuvuodelle 2024–2025

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Mäkelänmäen Nopassa 1.8.2024 alkaen

Muutoksia asiakasmaksuihin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Edellinen indeksitarkistus tehtiin 1.8.2022. Tulorajat muuttuivat myös 1.3.2023 tehdyn varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

​Elokuun 2024 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 4.12.2023 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1062/2023). Katso tiedot OKM:n sivuilta: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset vahvistettiin – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2024 alkaen

Taulukossa mainittu myös aiempi indeksitarkistus 1.8.2022 sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1.3.2023 muutoksen osalta tehty tulorajojen muutos.

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.