Valitse sivu

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Rakennushanke

Rakennushankeilmoitus; Rakennushankeilmoitus, Rakennushankeilmoituksen korjaus
Rakennushankeilmoitus; Asuinhuoneistot
Rakennushankeilmoitus; Rakennusvaiheilmoitus

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusmenettely

Lupahakemus, rakennus-, toimenpide-, maisema-, purkamislupa, rakentamisilmoitus, purkamisilmoitus
Naapurinsuostumus
Maisematyölupahakemus
Liite maalämpökaivon lupahakemukseen ja ohje
Hakemus vesilaitokseen liittymisestä
Värityssuunnitelma
Kokoontumistilahakemus
Työnjohtajahakemus
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarviolomake
Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi

Peruskorjaus

Rakennuksen korjaus- ja muutostyö energiaselvityslomake

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulomakkeet

Selvitys naapurin kuulemisesta
Poikkeamis- ja suunnitelutarveratkaisuhakemus

Purkamislomakket

Lupahakemus, rakennus-, toimenpide-, maisema-, purkamislupa, rakentamisilmoitus, purkamisilmoitus
Ilmoitus rakennuksen poistumasta
Selvitys purkujätteen käsittelystä
Työnjohtajahakemus

Palotoimen lomakkeet

Ilmoitus väestönsuojasta
Palotekninen selvitys 
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarviolomake
Kohdekortti


Tarka
stusasiakirja, valvontakortti ja MRL 153 § ilmoitus loppukatselmusta varten

Tarkastusasiakirja
Valvontakortti saunat, talousrakennukset
MRL 153§ ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto
MRL 153§ ilmoitus loppukatselmusta varten, pienet kohteet
MRL 153§ Ilmoitus

Kosteudenhallinta lomakkeet

Pientalon kosteudenhallintaselvityksen ohjekortti TOPTEN RAK04

Jätevesienkäsittely lomake

Rakentamiseen liittyviä lomakkeita löytyy myös www.suomi.fi -sivuilta