Valitse sivu

Arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Muuramen kunnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä sekä piirustuksia. Asiakirjojen saatavuus vaihtelee rakennuskohtaisesti.

Arkistossa säilytettäviä julkisia asiakirjoja on mahdollista saada nähtäville. Tarvittaessa asiakirjoista voidaan ottaa maksullisia pdf-skannauksia.

Erikoispiirustukset (rakenne-, ilmanvaihto- vesi- ja viemäripiirustukset) kunta vastaanottaa pdf-muotoisena tallenteena ja niitä ei tallenneta päätearkistoon.

Toimi näin

Arkistotilaukset voit tehdä sähköpostilla (ulla.tammivuori@muurame.fi). Tilauksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • mitä kiinteistön rakennuksia asia koskee
  • haettavan kohteen kiinteistötunnus ja osoite
  • laskutusosoite

Hakua nopeuttaa, jos tiedossa on myös alkuperäinen luvanhakija sekä luvan hakuvuosi tai lupatunnus. Arkistotilauksen toimitusaika on pääsääntöisesti yksi viikko.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831