Valitse sivu

Liikkuva varhaiskasvatus

”Jokaisella lapsella tulee olla päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon”

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja tauottaa. 

Muuramen varhaiskasvatuspalvelut ovat mukana liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, jossa liikuntaa ja aktiivisia toimintoja toteutetaan ja kehitetään varhaisten vuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. Teemme yhteistyötä perheiden kanssa, jotta fyysisen aktiivisuuden suositukset täyttyvät. Jokaisen aikuisen tehtävä on kannustaa lasta liikkumaan. Perhe on tärkeä roolimalli, koska kotoa saadun mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin.

Voit tutustua ohjelmaan ja suositukseen tarkemmin täällä.

Liikkumisen vuosikello

www.liikuntakello.com Muuramen kunnan Liikunnan vuosikello -työkalu on tehty varhaiskasvatuksen henkilöstön työn helpottamiseksi sekä mielekkyyden lisäämiseksi. Vuosikellon tarkoituksena on helpottaa suunnittelua, auttaa kiireen keskellä sekä sujuvoittaa liikunnan integroimista osaksi päiväkodin kiireistä arkea.

Muuramen Liikunnan vuosikello tarjoaa vuoden esimerkkirakenteen suunnittelun avuksi. Sen lisäksi liikuntakello tarjoaa myös kaiken materiaalin ja ideat siihen, millä keinoin ja leikein kutakin aihetta ja taitoa voidaan käsitellä. Leikkejä ja materiaaleja löytyy vuosikellosta aina ryhmäytymisestä ja kehontuntemuksesta sääntöleikkeihin ja lattiateippauksiin asti. Leikkejä löytyy joka lähtöön ja ihan jokaiselle leikkijälle.

Liikuntakello on hyvä työkalu kasvattajalle, sillä leikkien ja ideoiden lisäksi se tarjoaa vinkkejä ohjaukseen, arjessa tapahtuvaan havainnointiin sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi. Liikunnan vuosikellosta löytyy helposti myös fyysisen aktiivisuuden suositukset sekä tietoa motorisen kehityksen vaiheista sekä motoristen taitojen haasteista.

Tulostettava vuosikello sisältää sähköiset linkit materiaaleihin. Käy tutustumassa aineistoihin!