Valitse sivu

Nuorisoavustukset

Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Nuorisoavustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet.

Avustuksia myönnetään Muuramessa toimiville rekisteröidyille nuorisojärjestöille sekä yhteisöille ja toimintaryhmille, jotka edistävät ja tukevat nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta ja terveitä elämäntapoja. Avustukset ovat joko yleisavustuksia (Muuramessa nuorisotoimintaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset) tai kohdeapurahoja ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Avustuksen tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Mikäli käyttötilityksessä varoja ei ole käytetty myönnettyä summaa, avustus maksetaan käytön mukaisesti.

Avustuspäätökset näkyvät viranhaltijapäätöksissä kunnan nettisivuilla. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa järjestämänsä yleisötilaisuudet Muuramen kunnan tapahtumakalenteriin.

Hakuajat

Yleisavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan nuorisopalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan sivistysjohtajalle, os. Nuorisopalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Avustus maksetaan saajan toimittaman luotettavan tiliselvityksen perusteella hakijan ilmoittamalle tilille. Tiliselvitys on toimitettava nuorisopalveluihin viimeistään myöntövuonna 15.12. mennessä. Yleisavustusta saaneen yhdistyksen on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä nuorisopalveluihin edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tilitarkastuskertomus.

Avustusten sähköiset hakulomakkeet