Valitse sivu

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, sillä ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin puhutaan osayleiskaavasta. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Muuramen kunnassa on tavoitteena, että yksi yleiskaava on tekeillä aina kerrallaan. Tällä hetkellä tekeillä on Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosa (Vireillä olevat kaavat). Yleiskaavat hyväksyy valtuusto.


Yleiskaavoja

Isolahden osayleiskaavan muutos
(valt. 13.11.2023 § 121)
Kaavakartta ja – selostus

Keskustaajaman osayleiskaava, I-vaihe, pohjoisosa
(valt. 19.10.2015 § 68)
Kaavakartta ja – selostus,
luontoselvitys


Rantayleiskaavat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Päijänteen rantayleiskaavan muutos
(kv 29.10.2007 § 97)
Kaavakartta ja – selostus
Kaavamerkinnät

Muuratjärven rantayleiskaava
(kv 21.6.2004 § 42)
Kaavakartta ja -selostus
Kaavamerkinnät


Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat

Oikeusvaikutukseton (vahvistamaton) yleiskaava ei perustu nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL, 2000).

Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
Muurame – Sääksvuori osayleiskaava (1996)