Valitse sivu

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston.

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 alkaen sekä viranhaltijapäätökset

Puheenjohtaja Timo Jylhä 1.1.2023 alkaen
Varapuheenjohtaja Lauri Leskinen 13.6.2023 alkaen (Valt. 12.6.2023 § 75)

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Lautakunnan esittelijä sivistysjohtaja Jukka Koivisto (p. 040 193 2268, jukka.koivisto@muurame.fi). Sihteerinä toimii Liisa Leikola (p. 0400 546 366, liisa.leikola@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja Kari Pajunen
Varapuheenjohtaja Pirkko Hammarén

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaosto päättää

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaamisesta.
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasioista, ellei asiasta ole muuta säädetty.
  • Oppilaan / opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta.
  • Lausunnon antamisesta yksilöasioissa hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan toimivaltaan liittyvissä valitusasioissa.