Valitse sivu

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle. Lautakunnan alaisuudessa toimii Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen yksilöasioiden jaoston

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 1.1.2017 lähtien Kuntaweb-palvelussa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 alkaen sekä viranhaltijapäätökset

Puheenjohtaja Timo Jylhä 1.1.2023 alkaen
Varapuheenjohtaja Teija Hitonen

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Lautakunnan esittelijä sivistysjohtaja Jukka Koivisto (p. 040 193 2268, jukka.koivisto@muurame.fi). Sihteerinä toimii Liisa Leikola (p. 0400 546 366, liisa.leikola@muurame.fi)

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja Kari Pajunen
Varapuheenjohtaja Pirkko Hammarén

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Sähköpostit etunimi.sukunimi@muurame.fi

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat:

  • Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen
  • Yksilöasioissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat
  • Lausunnon antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen toimivaltaan liittyvät valitusasiat.