Valitse sivu

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä esikoulusta lukioon.

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen.

Koulukuraattori kuuntelee oppilasta, keskustelee ja pyrkii yhdessä etsimään ratkaisuja koulunkäyntiä, ihmissuhteita sekä muuten hyvinvointia uhkaaviin pulmiin. Koulukuraattoria voi tarvita avuksi erilaisten taitojen vahvistamisessa, luokan työilmapiirin ja työrauhan ylläpitämisessä, oppilaan ja opettajan välisissä ristiriitatilanteissa, koulupinnauksessa, kotiongelmissa tai erilaisissa muutostilanteissa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi oppilaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen ja tunne-elämään liittyvissä ongelmissa, jotka ilmenevät esimerkiksi uhmakkuutena, motivaatio-ongelmina, keskittymisvaikeuksina, ahdistuneisuutena tai mielialan mataluutena.  

Koulukuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa sekä toimii yhteistyössä perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa.

Koulukuraattori auttaa oppilaita ja heidän perheitään keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä suunnittelemalla ja hakemalla yhdessä perheen kanssa erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen. Koulukuraattorit tekevät tarvittaessa peruskoulun päättäville ja lukiolaisille opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman.