Valitse sivu

Talousvesi

Veden hankinta

Muuramen kunnan vesihuoltolaitos toimitti vuonna 2019 vesijohtoverkostoon yhteensä 0,49 miljoonaa kuutiota talousvettä. Muuramen kunnan talousvesi tulee pääosin Muuratharjun pohjavesialueilta sekä osin rantasuotautumalla Muuratjärvestä.  Kinkomaalle talousvesi tulee Alva Oy:n vesijohtoverkostosta. Muuramen talousvesi on pehmeää, ja siinä on hiukan rautaa ja mangaania. Talousveden laatu on kuitenkin hyvää ja täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Talousveden laatu

Veden laatua seurataan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisena Muuramessa toimii Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyshuolto. Valvontatutkimusohjelman mukainen seuranta kattaa kaikki vedenjakelualueiden vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä verkostot. Lisäksi Muuramen vesilaitos tekee omavalvontana veden laadun tarkkailua kaikilla omilla vedenottamoillaan sekä vesijohtoverkostossa.

Alva Oy:n vesilaitoksilla tuotettava talousvesi normaalisti kloorataan klooriaminiinilla. Alva Oy:n talousveden klooripitoisuus vaihtelee hiukan alueesta riippuen, jonka vuoksi Kinkomaalla vedessä voi esiintyä kloorin hajua ja makua.

Talousveden laatuvaatimukset perustuvat kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen, jonka taustalla on EU-direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. Veden laatutekijät jaetaan sitoviin terveydellisiin laatuvaatimuksiin ja veden käyttökelpoisuutta kuvaaviin laatusuosituksiin, jotka koskevat esimerkiksi raudan määrää.

Muuramessa talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty maailman terveysjärjestö WHO:n ns. Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti niin, että kaikkien vedenjakelualueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankintalähteeltä kuluttajan hanaan saakka on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Työssä on tunnistettu ja arvioitu talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät sekä määritelty, miten niitä hallitaan, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata. Riskien arviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin maaliskuussa 2022.

Talousveden laatu, huhtikuu 2022 (pdf)

Vuoden 2020 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2019 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2018 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2017 talousveden laatutiedot (pdf)
Vuoden 2016 talousveden laatutiedot (pdf)

Jos vesi seisoo kiinteistön putkissa pitkään, se saattaa lämmetä ja sen laatu laskea. Siksi vettä onkin hyvä juoksuttaa erityisesti käyttötauon jälkeen.

Vesijohtoverkoston korjaustöiden jälkeen tai paineen vaihdellessa voi putkista irrota saostumia, mikä voi aiheuttaa tilapäistä veden sameutta. Myös tällaisissa tapauksissa vettä pitää juoksuttaa, kunnes se kirkastuu. Ajoittain voi esiintyä myös maitomaista sameutta tai veden kuplimista, joka johtuu yleensä vedessä olevasta ilmasta. Vedessä olevan ilman voi tarkastaa laskemalla läpinäkyvään juomalasiin vettä, jossa vesi alkaa kirkastua ilman poistuessa vedestä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä.

Ilmiön pitkittyessä tai veden ollessa epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista kannattaa olla yhteydessä vesilaitokseen (puh. 0400 737 988).