Valitse sivu

Kaavoitusprosessi

Kaavoitusprosessi

Kaavoitusprosessi etenee viidessä vaiheessa, jotka ovat aloitus, luonnos eli valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.

Aloitusvaihe

Kaavoitustyön alkaessa kaava kuulutetaan vireille ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan mitä ollaan tekemässä ja miten.

Tarkoitus on työn käynnistysvaiheessa selventää:

  • Miksi kaavoitustyöhön ryhdytään
  • Suunnittelualue
  • Kaavoituksen työvaiheet
  • Kaavan osalliset
  • Miten osallistuminen kaavoituksen aikana tullaan järjestämään
  • Mitä kaavan vaikutuksia työn yhteydessä tullaan selvittämään

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka pidetään yleisesti nähtävillä (14 vrk tai 30 vrk). Luonnoksesta voi esittää mielipiteen ja kehittämisehdotuksen.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä (14 tai 30 vrk). Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot ja osallinen voi tehdä ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

Hyväksyminen

Valtuusto hyväksyy kaavat. Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee voimaan, kun se on kuulutettu lainvoimaiseksi.

Kaavoitusprosessi Muuramen kunnassa kuvana