Valitse sivu

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 7)

Kaavoituskatsauksessa mainittujen kaavoituskohteiden lisäksi vireille voi tulla muitakin hankkeita, joista ei kaavoituskatsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Näistä hankkeista päätetään erikseen ja kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan verkkosivulla ja tarvittaessa Muuramelainen -lehdessä.

Muuramessa kaavoituskatsauksen hyväksyy elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Kaavoituskatsaus 2023 
(Elkltk 13.12.2023)