Valitse sivu

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on laajentaa kuntalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia kaavoitukseen ja halutessaan saada keskitetysti tietoa siitä, millaiset kaavoitustoimet heitä parhaillaan ja lähitulevaisuudessa koskevat.

Kaavoituskatsauksessa mainittujen kaavoituskohteiden lisäksi vireille voi tulla muitakin hankkeita, joista ei kaavoituskatsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Näistä hankkeista päätetään erikseen ja kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan verkkosivulla ja tarvittaessa Muuramelainen -lehdessä.

Muuramessa kaavoituskatsauksen hyväksyy elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.

Kaavoituskatsaus 2024
(Elkltk 12.12.2023)