Valitse sivu

Puistometsät

Puistometsät käsittävät kaava-alueilla olevat metsät, jotka ovat yleensä merkitty VL-alueiksi. Ne sijaitsevat usein asutuksen välittömässä läheisyydessä ja niiden pääasiallinen käyttö on virkistys- ja ulkoilukäyttö.

Puistometsien hoito siirtyi 2024 Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle. Käytännössä puistometsien hoidosta vastaa viherpalvelut.